Vydejte se s námi z Olomouce až na konec světa! 

Diverse active people enjoying activities in park

Vydejte se s námi z Olomouce až na konec světa! 

Diverse active people enjoying activities in park

Waldorfská pedagogika

Naším cílem je uchovat u dětí přirozenou touhu po získávání nových poznatků, vybudovat v nich smysl pro týmovou spolupráci, zdravé sebevědomí a vystavět dobrý základ jejich morálních hodnot. 

Celostní přístup

Člověk je tvořen tělem, myslí a citem a stejně tak celostně přistupujeme i ke vzdělávání. Poznávání světa prostřednictvím ověřováním informací (věda), krásy (umění) a dobra (životní hodnoty). Proto se waldorfským školám říká školy pro hlavu, ruce a srdce, protože rozvíjí osobnost v celé její šíři se zachování přirozené potřeby objevovat svět adekvátně věku jednotlivce.

Komplexní rozvoj

Waldorfská pedagogika neopomíjí rozvíjet žádnou část lidské osobnosti pro její zdravý vývoj. Důležitost tzv. hlavních předmětů je naprosto srovnatelná např. s výchovami. Výchovy zahrnují oblast, která se přímo týká naší individuality a tudíž je velmi důležité jak se k nim stavíme a jak je hodnotíme. Navíc všechny činnosti, které nám zaměstnávají tělo a ruce kompenzují intelektovou zátěž a rozvíjejí mozkové funkce jinak. Proto děti ve waldorfských školách hrají na hudební nástroje, projektově pracují v rukodělných činnostech a seznamují se s řemesly.

growing

Vzdělání je realizováno adekvátně vývojovým fázím dítěte tak, aby se tento proces odvíjel jakoby mimoděk bez stresu a s hlubší a trvalejší využitelností.

20210823_153658
skola
skola1
skola2

Nejčastější dotazy

Naši absolventi o Waldorfské škole Olomouc

„Waldorfská škola dává podle mě prostor rozvíjet se v mnoha směrech a učitel k vám přistupuje jako k člověku, který je mu roven, je vám partnerem a pomocníkem, nepovyšuje se, ale vede s vámi diskusi.“

helena
Helena Jašíčková

„Známka je nějaké číslo, ze kterého se toho moc nedozvíte. Na waldorfu jsem díky slovnímu hodnocení přesně věděla, co mi jde a v čem konkrétně se mám ještě zlepšit.“

johana
Johana Protivánková

“Na waldorfské škole se mi nejvíce líbil přístup učitelů a také to, že je tam výuka hodně praktická, což pomáhá věcem mnohem lépe porozumět. Nejede se tam na jedničky a výkon, ale na to, aby to žáci skutečně pochopili.”

marie
Marie Machytková

„Waldorfské školství je unikátní v individuálním přístupu ke studentům, způsobem epochové výuky a tím, že se zde hodně pracuje s osobností studenta.“

matouš
Matouš Groot

„Když si vzpomenu na waldorf, tak se mi vybaví přátelské vztahy, dobrá energie a to, že jsem se vždycky do školy těšila.“

silvie
Silvia Assenza

„Na waldorfské škole nepřijímáte automaticky informace a názory učitelů, ale vytváříte si svůj vlastní náhled a názor na život a dění kolem, a umíte si za tím svým názorem stát a diskutovat o něm. To, že věci nemusí jít podle předem zadaného plánu tak, jak je učitelem předložen, ale tu cestu si člověk musí najít sám. To mě ta škola naučila. A teď na vysoké škole se mi to fakt hodí.“

michal
Michal Machytka

„Na waldorfu se znáte velmi dobře s každým učitelem, věnují se vám individuálně, znají a řeší vaše problémy v jednotlivých předmětech i tak všeobecně. Hodně se mi líbila epochová výuka, kdy se člověk dvě hodiny intenzivně zaměřoval na ten daný předmět a mohl se více soustředit a všechno lépe pochopil a zapamatoval si toho mnohem víc.“

Štěpán
Štěpán Horák

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc 

Tomkova 420/48
779 00 Olomouc Hejčín

fakturační adresa:
Kosinova 876/3, 779 00 Olomouc
IČ/DIČ: 28595475/CZ28595475
REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2
č.účtu: 287543714/0300

Waldorfská střední škola
Olomouc

Tomkova 420/48
779 00 Olomouc Hejčín

fakturační adresa:
Polská 426/31, 779 00 Olomouc
IČ/DIČ: 25382098/CZ25382098
REDIZO: 600017966
ID datové schránky: 6td3fh2

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

facebook.com/waldorfolomouc