Zájmové kroužky pro děti předškolního věku

Kutilský kroužek

Kroužek je zaměřený na rozvoj manuální dovednosti dětí. V rámci kroužku budou děti pracovat se skutečným a funkčním nářadím jako je kladívko, pilka, brusný papír a jiné. Děti si sami vyrobí autíčko, domeček, zvířátko a podobně. Lektor kroužku je velmi manuálně zručný s laskavým přístupem k dětem. 

Termín konání
úterý 15.00 – 16.00

Lektor
Ing. Petr Jurník

Délka 1 lekce
60 minut

Místo konání
Dobnerova 24, Olomouc

Cena
50 Kč / lekce

Veselé bubnování

Každé dítě má v sobě rytmus, jen je někdy problém, ho sladit s ostatními J. Skupinové bubnování učí děti naslouchat ostatním a sladit své konání tak, aby na závěr zněla jednotná a harmonická melodie. Kroužek vede dlouholetá učitelka ZUŠ.

Termín konání
první čtvrtek v měsíci
8:00 – 8:30 hod

Lektor
Monika Čočková

Délka 1 lekce
30 minut

Místo konání 
Dobnerova 24
Olomouc 

Cena
20 Kč / lekce

Termín konání
první čtvrtek v měsíci
9.00 – 9.30 hod

Lektor
Monika Čočková

Délka 1 lekce
30 minut

Místo konání 
Na Střelnici 48
Olomouc

Cena
20 Kč / lekce

Výtvarný kroužek

Malování technikou foukání barvy, výrobky z  mačkaného papíru, tvorba barevných pohádek, objemové výrobky z látek a papírů, koláže z látek a barevných papírů, modelování z papírové hmoty.

Termín konání
úterý 15.00 – 16.00 

Lektor
Mgr. Olga Petrová

Délka 1 lekce
60 minut

Místo konání 
Dobnerova 24
Olomouc 

Cena
50 Kč / lekce

Termín konání
středa 15.00 – 16.00 hod

Lektor
Mgr. Olga Petrová

Délka 1 lekce
60 minut

Místo konání 
Na Střelnici 48
Olomouc

Cena
50 Kč / lekce

Keramický kroužek

Výsledkem této aktivity by neměl být pouze samotný výrobek, ale především rozvoj jemné i hrubé motoriky, schopnost koncentrace a získání pracovních návyků. Prostřednictvím keramiky lze děti nepřímo navrátit zpět k přírodě, vést k poznání, že hlína má neomezenou životnost, může se recyklovat a používat opakovaně.

Termín konání
čtvrtek 15.00 – 16.00

Lektor
Mgr. Olga Petrová

Délka 1 lekce
60 minut

Místo konání 
Dobnerova 24,
Olomouc 

Cena
50 Kč / lekce

Logopedie

Prevence řečových, využití artikulačních, dechových a pohybových cvičení pro uvolnění těla a mluvidel formou her a říkanek, procvičování konkrétních hlásek.

Termín konání
dle dohody

Lektor
Mgr. et Bc. Lucie Krausová

Délka 1 lekce
20 minut

Místo konání 
Dobnerova 24
Na Střelnici 48

Cena
60 Kč / lekce

Dětská skupina Walinka

Děti předškolního věku

Díky projektu EU Operační projekt zaměstnanost, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014389 provozujeme také dětskou skupinu pro děti od 1 do 7 let

Od dětství ke štěstí z.s.

Kontaktní adresa: 
U Botanické zahrady 828/4,
779 00 Olomouc

 

Fakturační údaje

Fakturační adresa:
Polská 426/31, Nové Sady
779 00 Olomouc

IČ: 065 75 340
číslo účtu: 2801383485/2010

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
stesti(at)waldorf-olomouc.cz