Letní setkání učitelů

waldorfských středních škol

Letní setkání učitelů 
waldorfských středních škol

Menu

Vážení přátelé waldorfské pedagogiky,
zveme Vás do nového areálu waldorfské mateřské, základní a střední školy Olomouc.

Cílem našeho setkání je poznání či prohloubení znalostí a dovedností všech aspektů působení waldorfského učitele na střední škole,
v oblasti pedagogické, sociální i anthroposofické. Věříme také, že navázání kolegiálních kontaktů napříč waldorfskými středními školami povede k vzájemnému přínosu a obohacení. 

Termín a místo konání

úterý 17. srpna – pátek 20. srpna 2021

nová budova Waldorfské ZŠ a MŠ Olomouc, ul. Tomkova v Olomouci Hejčíně

Program

Ranní průpověď, píseň – Anežka Janátová
Eurytmie – Jitka Čápová

Společné přednášky a workshopy

Životní etapy studenta
Tomáš Boněk

Waldorfská pedagogika v praxi
Tomáš Avramov

Etika a náboženství
Tomáš Boněk

Ze života waldorfských středních škol
– akce, projekty, spolupráce

Praktické ukázky činnostní výuky

Tematické bloky

Tematické skupiny pro vzájemné sdílení zkušeností a znalostí: 

Výuka DĚJIN UMĚNÍ
Výuka TĚLESNÉ VÝCHOVY
Výuka MATEMATIKY
Výuka PŘÍRODNÍCH VĚD
Výuka ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD
Výuka DĚJEPISU

Společná práce

Výtvarné vzdělávání – Kateřina Pavlicová 

Eurytmie – Jitka Čápová
Vyprávění o antroposofii – Anežka Janátová

Cena

3 200 Kč bez stravy
3 900 Kč vč. stravy (snídaně, dopolední a odpolední svačina, oběd)

Stravování bude zajištěno pro účastníky v místě konání. 
Ubytování je možné zajistit v blízkém Domově mládeže (270 Kč/osoba/noc) či přímo v areálu školy (70 Kč/osoba/noc).

Lektoři

Anežka Janátová, Radomil Hradil, Tomáš Boněk, Tomáš Avramov, Vojtěch Svoboda, Kateřina Pavlicová, Jitka Čápová, Ivana Jiříčková, Tomáš Mandík, Barbara Protivánková a další…

Kontakt pro více informací:

Šárka Štveráková, Waldorfská střední škola Olomouc
tel. +420 731 505 606, e-mail: s.stverakova@waldorf-olomouc.cz

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo:Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc