Letní setkání pro učitele

waldorfských lyceí

Vážení přátelé waldorfské pedagogiky, zveme Vás do nového areálu waldorfské mateřské, základní a střední školy Olomouc.

Cílem našeho setkání je poznání či prohloubení znalostí a dovedností všech aspektů působení waldorfského učitele na střední škole,
především v oblasti pedagogické, ale také sociální a psychologické.

Termín a místo konání

pondělí 16. srpna – pátek 20. srpna 2021
nová budova Waldorfské ZŠ a MŠ Olomouc, ul. Tomkova v Olomouci Hejčíně

Program

Každý den je dopoledne zaměřen na jeden ročník střední školy, vývojové období studentů a ročníkové téma.

Odpolední program má společnou část Estetického vzdělávání a následně je tematicky rozdělen do pracovních skupin dle jednotlivých zaměření vzdělávání:

Humanitní a společenskovědní

  • Dějepis
  • Základy společenských věd
  • Pedagogika
  • Psychologie
  • Sociální práce

Přírodovědné a matematické

  • Biologie
  • Fyzika
  • Chemie
  • Zeměpis
  • Matematika

Nebudou chybět ani aktivity pro fyzické tělo, antroposofického čtení s Anežkou Janátovou a Barbarou Protivánkovou, 
i zajímavé externí pedagogicko-psychologické přednášky.

Cena

Přihlásit se lze buď na celý týden nebo jednotlivé dny. 

Celý kurz (5 dnů): 2 000 Kč
Jednotlivé dny: 600 Kč / den

Strava (zajištěna přímo v areálu školy): 200 Kč / den
Strava zahrnuje oběd, 2 přestávky na občerstvení a pitný režim v průběhu celého dne. 

Kontakt pro více informací: Šárka Štveráková, Waldorfská škola Olomouc, tel. 731 505 606, s.stverakova@waldorf-olomouc.cz.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo:Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc