fbpx
heroher

Vzdělání, které má smysl

Všeobecná střední škola s volitelným zaměřením (humanitním, přírodovědným nebo technickým)

Všeobecná střední škola s volitelným zaměřením (humanitním, přírodovědným nebo technickým).

Představujeme Waldorfské lyceum

Co se u nás naučíš?

Waldorfské lyceum je typ střední školy, která poskytuje celostní rozvoj osobnosti, vycházející z vývojových potřeb studenta a podporuje jeho individualitu, osobitost a zodpovědnost za své jednání. Tento typ vzdělání poskytuje prostor pro rozvoj vnitřní motivace, která je bránou ke spokojenému a naplněnému životu. Waldorfské lyceum poskytuje vzdělávací model rozšířený po celém světě se 100letou tradicí.

Celostní rozvoj

Waldorfské vzdělávání neprobíhá pouze na intelektuální úrovni, ale rozvíjí celou lidskou osobnost, fyzickou, rozumovou, uměleckou, emocionální i duchovní část. Kromě předávání vědomostí tak rozvíjíme i jiné kvality osobnosti studenta, jako je tvořivost nebo sociální kompetence. 

Koncentrovaná výuka

Vyučování hlavních předmětů probíhá v tzv. epochách – monotematických blocích. Studenti tak mohou dané téma pochopit více do hloubky a ve vzájemných souvislostech jednotlivých oborů. 

Slovní hodnocení

Hodnocení žáků probíhá formou slovního hodnocení. Tento způsob dokáže lépe vyjádřit a podpořit snahu, úsilí či pokrok každého jednotlivce. Studenty takováto motivace více vede k práci sama na sobě bez toho, aniž by se museli srovnávat s ostatními.

Všestrannost

Všechny vyučovací předměty jsou považovány za stejně důležité.  Široká škála činností zohledňuje různorodost nadání a dává možnost si všechno vyzkoušet a vybrat si obor, ve kterém se člověk nejlépe cítí. 

Co se u nás naučíš?

Stavba nové budovy

V roce 2021 bude dokončena stavba naší nové budovy, kterou stavíme “na míru” potřebám waldorfské pedagogiky a poskytne plnohodnotné zázemí naší mateřské, základní i střední škole. Školní rok 2021/2022 budeme vítat v nových prostorách na ulici Tomkova v olomoucké části Hejčín. 

Lyceum
Lyceum
Lyceum
Lyceum
Lyceum

Waldorfská střední škola
Olomouc s.r.o.

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc

REDIZO: 600017966
datová schránka: 6td3fh2

Fakturační údaje

sídlo:
Polská 426/31, 779 00 Olomouc

IČ: 25382098

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
lyceum@waldorf-olomouc.cz

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc