Kroužky

Ve školním roce 2021/2022 dětem nabízíme zájmové kroužky se spolupráci se zapsaným spolkem Od dětství ke štěstí. Přihlášení do kroužků probíhá formou přihlášky, která je k dispozici v MŠ. Platby za kroužek jsou vždy zpětně za čtvrtletí převodem z účtu za aktuálně odchozené hodiny. Cena jedné hodiny je 50,- Kč.
Kutilský kroužek – úterý, čtvrtek

Hlavní náplní kroužku je práce se dřevem, děti si tak mohou vyrobit například hračky z tohoto materiálu. Učí se používat různé nářadí a nástroje k tomu určené, jako je práce s nářadím, smirkování, zatloukání hřebíků, šroubování/vrtání, lepení/stříhání, řezání.

Keramický kroužek – úterý, středa

Výsledkem této aktivity by neměl být pouze samotný výrobek, ale především rozvoj jemné i hrubé motoriky, schopnost koncentrace a získání pracovních návyků. Prostřednictvím keramiky lze děti nepřímo navrátit zpět k přírodě, vést k poznání, že hlína má neomezenou životnost, může se recyklovat a používat opakovaně.
– práce s hlínou Sio-2 PLUS, která na vzduchu ztvrdne i bez výpalu a je vyrobena zásadně z přírodních jílů (podle evropské normy EN-71 / 3 a pravidel USA –AP má tato hmota certifikaci jako netoxická), nečistoty na rukou a oblečení lze snadno vyčistit obyčejnou vodou.

Další aktivity

Plavání
V případě zájmu rodičů umožňujeme vždy na jaře a na podzim dětem lekce předplavecké výuky v místním Aquaparku. Více informací v MŠ.

Lyžování
Od ledna je také možnost přihlásit děti na kurzy lyžování a to ve spolupráci s lyžařskou školou Rok s pohybem. Výuka probíhá v Hlubočkách.

MŠ Kroužky
MŠ Kroužky

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín