Informace k organizaci zápisu k předškolní docházce a k povinné předškolní docházce 2021/2022

Vážení zákonní zástupci, pokud hlásíte své dítě do naší mateřské školy, chtěli bychom Vás informovat, že od 1. 9. 2021 budou všechny oddělení MŠ přestěhovány do prostor nově postavené budovy na ulici Tomkova, Olomouc- Hejčín. 
Přijetí v průběhu školního roku
Děti do mateřské školy přijímáme převážně na základě zápisu, který probíhá v květnu. Během školního roku lze přijímat děti v případě volné kapacity. 
Pro zařazení do pořadníku je potřebné vyplnit Žádost o zařazení do pořadníku. 
Právní ustanovení

Zápis dětí do mateřských škol vychází z ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona 258/2000Sb.) o očkování. Toto se nevztahuje na děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné předškolní docházce, a to v době řádného termínu zápisu, pokud dítě do mateřské školy nedochází. Naše mateřská škola není spádovou školou. Vztahuje se na nás ohlašovací povinnost, ohlašujeme spádové MŠ, že dítě bylo přijato k předškolní docházce v naší MŠ.

O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů. Seznam nově přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem na stránkách naší mateřské školy, nebo na místě veřejně přístupném – nástěnka za vchodovými dveřmi MŠ Dobnerova.

Předpokládaný počet dětí, které mohou být přijaty pro školní rok 2021/2022 je 25 dětí.

Organizace zápisu

Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou letos zápisy probíhat v prodlouženém termínu od 3. – 7. května 2021.

 Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky (ei6jbu2),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce skolka@waldorf-olomouc.cz
 • poštou na adresu: Dobnerova 24, 779 00 Olomouc
 • osobním podáním v kanceláři na Dobnerově ulici 24 dne4. 5. 2021 v čase od 7:30 – 17:30 hod. V případě, že by vám uvedený termín nevyhovoval a máte zájem doručit žádost osobně, je možné se individuálně domluvit na tel. čísle 775 061 850 (Bradová Petra – vedoucí mateřské školy)
Povinné přílohy k zápisu
 • Potvrzení o očkování
 • rodný list dítěte
 • zprávu z  pedagogického-psychologické poradny (pouze pokud dítě absolvovalo vyšetření)

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou).
Při dálkovém zápisu je potřeba do obálky vložit kopii požadovaných dokumentů, zvolíte-li elektronickou formu, přiložte do přílohy scan dokumentu.

Dokumenty ke stažení

Pokud nemáte možnost tisku, nebo kopírování bude možné, po telefonické domluvě si vše osobně vyzvednout přímo v MŠ a rovnou na místě odevzdat vyplněné.

Školné

Denní docházka

Školné

 • Děti 3 – 7  let: 3 500,-Kč/měsíc
  Sourozenecká sleva: při zápisu sourozence do školky bude školné pro starší dítě ve věku  3- 7 let činit 3 000,- Kč/měsíc
 • Děti mladší 3 let:
  Školné pro děti 2,5 – 3 let:      4 500,- Kč/měsíc
  Školné pro děti 2 – 2,5 let:     5 000,-Kč/měsíc

Ostatní náklady:

 • Stravné: 45 ,-Kč  za každý přihlášený den stravy
Občasná docházka

Školné

 • Děti od 3 let:
  400,-Kč/den za každý reálně odchozený den
  300,-Kč/den za každý reálně odchozený půlden (do 12.30 hod)
 • Děti mladší 3 let:
  600,-Kč/den za každý reálně odchozený den
  500,-Kč/den za každý reálně odchozený půlden (do 12.30 hod)

Ostatní náklady:

 • Stravné: 45 ,-Kč  za každý přihlášený den stravy

Sazebník je platný od 1. 9. 2019.
Zájmové kroužky a výlety nejsou součástí školného, jejich částky se liší dle typu zaměření. 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo:Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc