Projekty

V současné době realizujeme tyto projekty:
Stavba školky pro šikulky
Číslo programu: 06

Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_18_110
Název výzvy: 88. Výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010123

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření kapacity mateřské školy s waldorfskou pedagogikou v Olomouci výstavbou nové budovy mateřské školy.  Novostavbou získá waldorfská MŠ vlastní budovu pro 4 samostatná oddělení, každé po 25 dětech. Celková kapacita se tím zvýší na 100 dětí.

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

irop-cz-ro-b-c-rgb-small

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín