Waldorfská mateřská škola Olomouc

„Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to dělat
a já pochopím.”

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to dělat a já pochopím.”

Naším záměrem je vytvořit láskyplné a přívětivé prostředí, ve kterém dítě rádo tráví svůj čas. Zavedeme Vaše dítě do světa her, pohádek, písniček a činností, které mu dají jistotu sebe sama, zkušenost a poznání souvislostí a také spoustu radosti.

Dostatkem prostoru pro volnou hru podněcujeme u dětí zájem a přirozenou touhu po poznávání světa. Snažíme se, aby vše, co ve společných chvílích děláme, bylo pro děti smysluplné, s konkrétním vztahem ke skutečnosti, aby děti mohly spolupracovat a s pomocí dospělého se samy dobírat poznání.

children-1879907_640
divadlo
education-1814187_640

Novým dětem se snažíme co nejvíce ulehčit adaptaci na nové prostředí, ke každému dítěti si vytváříme vědomě individuální vztah. Usilujeme o poskytování vhodných vzorů k napodobování a na vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem – pečeme chléb, šijeme a vytváříme, malujeme, pracujeme se dřevem nebo ovčí vlnou, „pracujeme“ na naši malé zahrádce.

Vybavení naší školky a hračky pro děti jsou z přírodních materiálů, které podporují přirozený rozvoj smyslového vnímání dítěte.

Principy a metody naší práce vycházejí z waldorfské pedagogiky. Život v naší školce je podmíněn rytmem roku, týdne a dne. Vycházíme z vědomí, že Země je živoucí organismus, který vždy po roce dospěje k témuž bodu, navozujícímu určité kvality. Součástí naší výchovy je tedy i slavení tradičních svátků, které je důležité pro pěstování určitých zvyků, poznávání obrazů a symbolů naší kultury.

Za podstatnou podmínku přirozeného přechodu dítěte z rodiny do MŠ a naopak považujeme dobrý a otevřený vztah mezi učitelkou a rodiči. Dbáme na to, aby byli rodiče před přijetím do školky i v průběhu pobytu dobře informováni o všem, čím dítě prochází. Účast rodičů na životě školky i slavnostech vítáme a jsme rádi, když společně s námi spoluvytváří prostředí pro děti.

Waldorfská pedagogika chrání dětem dětství.

Vědomě rozvíjí celou osobnost dítěte.

Dětství má provázet láska, štěstí, pohoda a harmonie.

Stavba nové budovy

Od září 2021 působíme v naší nové budově, která byla postavena “na míru” potřebám waldorfské pedagogiky a poskytuje plnohodnotné zázemí naší mateřské, základní i střední škole. 

Mateřská škola
Mateřská škola

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc – Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Tomkova 420/48,
Hejčín, 779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc – Hejčín