fbpx

Waldorfská mateřská škola Olomouc

„Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to dělat
a já pochopím.”

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to dělat a já pochopím.”

Naším záměrem je vytvořit láskyplné a přívětivé prostředí, ve kterém dítě rádo tráví svůj čas. Zavedeme Vaše dítě do světa her, pohádek, písniček a činností, které mu dají jistotu sebe sama, zkušenost a poznání souvislostí a také spoustu radosti.

Dostatkem prostoru pro volnou hru podněcujeme u dětí zájem a přirozenou touhu po poznávání světa. Snažíme se, aby vše, co ve společných chvílích děláme, bylo pro děti smysluplné, s konkrétním vztahem ke skutečnosti, aby děti mohly spolupracovat a s pomocí dospělého se samy dobírat poznání.

Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola

Novým dětem se snažíme co nejvíce ulehčit adaptaci na nové prostředí, ke každému dítěti si vytváříme vědomě individuální vztah. Usilujeme o poskytování vhodných vzorů k napodobování a na vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem – pečeme chléb, šijeme a vytváříme, malujeme, pracujeme se dřevem nebo ovčí vlnou, „pracujeme“ na naši malé zahrádce.

Vybavení naší školky a hračky pro děti jsou z přírodních materiálů, které podporují přirozený rozvoj smyslového vnímání dítěte.

Principy a metody naší práce vycházejí z waldorfské pedagogiky. Život v naší školce je podmíněn rytmem roku, týdne a dne. Vycházíme z vědomí, že Země je živoucí organismus, který vždy po roce dospěje k témuž bodu, navozujícímu určité kvality. Součástí naší výchovy je tedy i slavení tradičních svátků, které je důležité pro pěstování určitých zvyků, poznávání obrazů a symbolů naší kultury.

Za podstatnou podmínku přirozeného přechodu dítěte z rodiny do MŠ a naopak považujeme dobrý a otevřený vztah mezi učitelkou a rodiči. Dbáme na to, aby byli rodiče před přijetím do školky i v průběhu pobytu dobře informováni o všem, čím dítě prochází. Účast rodičů na životě školky i slavnostech vítáme a jsme rádi, když společně s námi spoluvytváří prostředí pro děti.

Waldorfská pedagogika chrání dětem dětství.

Vědomě rozvíjí celou osobnost dítěte.

Dětství má provázet láska, štěstí, pohoda a harmonie.

Stavba nové budovy

V roce 2021 bude dokončena stavba naší nové budovy, kterou stavíme “na míru” potřebám waldorfské pedagogiky a poskytne plnohodnotné zázemí naší mateřské, základní i střední škole. Školní rok 2021/2022 budeme vítat v nových prostorách na ulici Tomkova v olomoucké části Hejčín. 

Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo:Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc