O nás
Menu

O nás

Úplně na počátku byl sen rodičů o bezpečnější a přívětivější škole pro své děti. Waldorfské školství, které má už víc než 100 letou tradici po celém světě, k tomu poskytuje všechny nástroje. V Olomouci působila mateřská a základní škola s waldorfskou výukou nejprve při státní škole. Postupem času vznikla potřeba se osamostatnit, a tak byla 17. 12. 2009 zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy soukromá waldorfská škola zřizovaná Waldorfskou základní školou a mateřskou školou Olomouc s.r.o. a 1. září 2010 jsme otevřeli první waldorfskou školu v olomouckém kraji. Naše škola se tak stala po českobudějovické druhou soukromou waldorfskou školou v naší republice.

O nás
Naší vizí je přinést do Olomouce ucelený komplex waldorfské pedagogiky, tzn. mateřskou školu, základní školu a střední školu.

Mateřská škola působí v současné době v Olomouci již na třech adresách, základní škola je velmi dobře zavedena na ulici Rožňavská a registrace středního stupně právě probíhá. Všechny stupně budou v roce 2021 přesunuty do zcela nové budovy v Olomouci Hejčíně. 

Velmi úzce spolupracujeme s rodičovským sdružením Waldorfská iniciativa, která pro naši školu zajišťuje provoz Mateřského centra. Intenzivně spolupracujeme také s jinými waldorfskými školami, kam mohou naši učitelé jezdit na hospitace ke svým kolegům. Naše škola má svého tzv. mentora, který dohlíží na správnost pedagogických postupů při výuce a garantuje odborný dohled nad celou školou.

Waldorfské školství

Waldorfská pedagogika vychází z filosofického směru antroposofie Rudolfa Steinera (1861-1925). Antroposofie zkoumá vývoj člověka po stránce fyzické, psychické, sociální a duchovní a v mnoha ohledech se shoduje s moderní vývojovou psychologií.

Na základě poznatků o vývoji člověka zavádí waldorfská pedagogika do vyučování poznatky a vědomosti přiměřeným způsobem a v přiměřeném období. Obdobný způsob vyučování navrhoval již J. A. Komenský (škola hrou, výuka pomocí obrazů), ale až o 300 let později bylo možno jeho ideje v praxi využít. Od roku 1919 vzniklo ve světě několik tisíc škol a léčebně pedagogických zařízení.

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner

Poděkování

Olomoucká waldorfská škola by se neobešla bez pomoci rodičů a mnoha institucí.

Děkujeme všem příznivcům naší školy:

Děkujeme Asociaci waldorfských škol České republiky, Herně Mraveniště Olomouc
a také waldorfským školám v Českých Budějovicích, Příbrami a Praze-Jinonicích

Waldorfská základní škola a mateřská
škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

fakturační adresa:
Kosinova 876/3, 779 00 Olomouc
IČ/DIČ: 28595475/CZ28595475
REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2
č.účtu: 287543714/0300

Waldorfská střední škola
Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

fakturační adresa:
Polská 426/31, 779 00 Olomouc

IČ/DIČ: 25382098/CZ25382098
REDIZO: 600017966
ID datové schránky: 6td3fh2

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín