Školní klub

Školní klub je určen pro žáky druhého stupně a svou činností tvoří mezičlánek mezi školní výukou a výchovou v domácím prostředí. Výchovné cíle jsou podobné jako ve školní družině. Tedy nabízí prostor pro odpočinek, relaxaci a zájmové trávení volného času. Organizací se však od školní družiny výrazně liší. Členové klubu se v jeho prostorách zdržují z vlastní vůle, tzn., že do školního klubu mohou dobrovolně přicházet a odcházet.

Pedagogický pracovník vede přehled o docházce včetně časů příchodů a odchodů. Nedostaví-li se žák do školního klubu, nenese za něj pedagogický pracovník zodpovědnost. Pro komunikaci se zákonnými zástupci má školní klub k dispozici vlastní telefonní číslo, kde si rodiče mohou ověřit účast dítěte ve školním klubu.

Naším cílem je, aby školní klub umožnil žákům druhého stupně odpočinek po vyučování, poskytl prostor pro jejich neformální setkávání a umožnil jim plynulý přechod z výuky do další zájmové činnosti, jako je např. výuka ZUŠ. V provozu je každý pracovní den. Svou činnost zahajuje v návaznosti na konec rozvrhu žáků druhého stupně a končí v 16:30, v pátek ve 14:30 hodin.

Kontakt:  +420 704 616 056
a.smykalova@waldorf-olomouc.cz

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín