Školní psycholog

Na naší škole působí jako školní psycholožka Mgr. Kateřina Motlová. Náplní její práce je:

Pro děti:

 • Poradenství dětem s výukovými a výchovnými problémy
 • Poradenství dětem s osobními problémy a pomoc dětem v krizových situacích
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 • Pomoc žákům devátých ročníků při výběru vhodné střední školy

Pro třídy:

 • Podpora a rozvoj zdravých vztahů ve škole
 • Podpora a rozvoj týmové spolupráce s rámci třídních kolektivů
 • Podpora a ošetření třídního kolektivu ve vztahově náročných situacích

Pro rodiče:

 • Konzultace s rodiči žáků s výukovými a výchovnými obtížemi
 • Pomoc rodičům s vhodnou školní přípravou jejich dětí
 • Krizová intervence v náročných rodinných situacích
Mgr. Kateřina Motlová

Mgr. Kateřina Motlová

Kontakt:
tel.: 605 575 255
skolnipsycholog@waldorf-olomouc.cz

Konzultační hodiny: 
středa 14:00-17:00
čtvrtek 8:00 – 15:00
Na konzultaci je vhodné se předem domluvit telefonem nebo emailem.

Zkušená psycholožka paní Anežka Janátová navštěvuje školu pouze externě, svůj pobyt zde ale maximálně využívá k plnění zejména k těmto aktivitám:

 • Vede individuální případovou práci se žáky v osobních problémech
 • Vede skupinovou a komunitní práci s dětmi
 • Koordinuje preventivní práci ve třídě
 • Podporuje spolupráci pedagogů a žáků
 • Zajišťuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Konzultuje se zákonnými zástupci výukové a výchovné problémy žáků
 • Poskytuje metodickou pomoc třídním učitelům, pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním
 • Pořádá přednášky a besedy pro rodiče i širší veřejnost
 • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
PhDr. Anežka Janátová

PhDr. Anežka Janátová

Kontakt:
a.janatova@waldorf-olomouc.cz

Konzultační hodiny: 
Na základě elektronické korespondence.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín