Co přináší studium s waldorfskou pedagogikou?

Co přináší studium s waldorfskou pedagogikou?

Celostní rozvoj

Žijeme v převratné době, plné dramatických a náhlých změn, které se projevují ve všech oblastech života. A tyto tendence budou pokračovat, změny přicházejí stále rychleji. Lidé budou muset být schopni se svou tvořivostí a zodpovědností přizpůsobit situacím, které si zatím nedokážeme ani představit. 20.století nám ukázalo, že jsme schopni zničit mnohé z naší lidskosti, ze svého prostředí. Řada technologických změn se všemi svými zázraky, dary a výhodami se může nakonec projevit jako nevýhody. Ukazuje se důležitost celostního vědomí.

Kompetence pro život

Tradiční stabilní hierarchické pracovní struktury s vymezenými úkoly a rolemi mizí, stejně jako představa stabilního zaměstnání na celý život. Strategie Evropa 2020 uvádí, že během následujících 5 let vznikne 40% zcela nových typů zaměstnání. Hlavními požadavky na pracovní sílu se stává flexibilita, schopnost týmové spolupráce a schopnost aktivně řešit problémy. Nejde už o sumu poznatků (ty jsou lehce dohledatelné na internetu), ale o vlastnosti a schopnosti. Přizpůsobit se musí jak zaměření školního vzdělávání (dát nástroje a odpovídající motivaci k celoživotnímu učení, zejména vyvolat vlastní zájem), tak role školy, která by se měla stát především prostředím podporujícím tvořivost, iniciativu a aktivitu, vytvářet schopnosti pro práci v týmu a rozvíjení sociálních vztahů.

Široké uplatnění

V globalizující se ekonomice je nezbytné využít potenciálu každého člena společnosti, umožnit mu co největší rozvoj a dovést jej k plné účasti na životě společnosti. Větší části populace by se mělo dostat co možná nejdelšího dostatečně širokého vzdělanostního základu. Úzce specializovaná pracovní síla nemá v budoucnosti mnoho šancí.

Kritické myšlení

V době informační exploze není možné zahltit studenta informacemi. Musíme vybrat fenomény (které mu dají možnost pochopit podstatu dané věci) a ty pak zařadit do systémových souvislostí. Tak je možno dostat se i k jádru komplexních problémů a pochopit základní procesy, aniž bychom se ztratili a zabředli do vysoce technické řeči a detailů.

Všestranné učení

Je potřeba podporovat celostní myšlení. Ve většině škol dosud převažuje myšlení verbální, vycházející z řeči, jehož doménou je levá mozková hemisféra. Ve waldorfských školách uplatňované umělecké vyučování a metodický postup vždy od celku k jednotlivostem podporují pravou hemisféru. Ta dokáže daleko rychleji pochopit pojmy a jejich souvislosti, vidět pojmový systém jako celek.

Waldorfská střední škola
Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO: 600017966
datová schránka: 6td3fh2

Fakturační údaje

sídlo:
Polská 426/31, 779 00 Olomouc

IČ: 25382098

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
lyceum@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín