Speciální pedagog a výchovný poradce

Náplň práce speciálního pedagoga a výchovného poradce se v mnoha ohledech doplňuje, mezi hlavní činnosti patří zejména:

 • Koordinace speciálně-pedagogického poradenství ve škole
 • Příprava, realizace a dlouhodobý monitoring integrace dětí se zdravotním postižením
 • Speciálně – pedagogická diagnostická činnost
 • Koordinace vzniku individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a reedukace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Navrhování opatření, která směřují ke zlepšení vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • Metodická pomoc pracovníkům školy
 • Koordinace spolupráce s PPP, SPC a dalšími specializovanými pracovišti
 • Poskytování poradenské a konzultační činnosti zákonným zástupcům
 • Vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžaduje speciální péči
 • Předkládání návrhů na postup a řešení problémů
 • Koordinace spolupráce pedagogů
 • Metodická pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních situací v třídním kolektivu
 • Ochrana práv dětí v prostředí školy
 • Spolupráce se školním metodikem prevence
 • Vedení evidence realizovaných aktivit
 • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
Výchovný poradce

Mgr. Marie Sedláková

Výchovný poradce

Kontakt:
m.sedlákova@waldorf-olomouc.cz

Konzultační hodiny: 
středa 11:00 – 12:00
(po předchozí domluvě)

Výchovný poradce

Mgr. Marie Sedláková

Výchovný poradce

Kontakt:
m.sedlákova@waldorf-olomouc.cz

Konzultační hodiny: 
středa 11:00 – 12:00
(po předchozí domluvě)

Náplň práce speciálního pedagoga a výchovného poradce se v mnoha ohledech doplňuje, mezi hlavní činnosti patří zejména:

 • Koordinace speciálně-pedagogického poradenství ve škole
 • Příprava, realizace a dlouhodobý monitoring integrace dětí se zdravotním postižením
 • Speciálně – pedagogická diagnostická činnost
 • Koordinace vzniku individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a reedukace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Navrhování opatření, která směřují ke zlepšení vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • Metodická pomoc pracovníkům školy
 • Koordinace spolupráce s PPP, SPC a dalšími specializovanými pracovišti
 • Poskytování poradenské a konzultační činnosti zákonným zástupcům
 • Vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžaduje speciální péči
 • Předkládání návrhů na postup a řešení problémů
 • Koordinace spolupráce pedagogů
 • Metodická pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních situací v třídním kolektivu
 • Ochrana práv dětí v prostředí školy
 • Spolupráce se školním metodikem prevence
 • Vedení evidence realizovaných aktivit
 • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín