Waldorfská iniciativa, z. s.

Waldorfská iniciativa je dobrovolným sdružením občanů s vlastní právní subjektivitou ve formě spolku.

Účelem spolku je úsilí o všeobecné zabezpečování, udržování a rozvíjení Waldorfské ZŠ a MŠ Olomouc, a to především těmito aktivitami:

1.  Podpora Waldorfské ZŠ a MŠ Olomouc včetně, mimo jiné, spoluorganizování školních slavností, dnů otevřených dveří, propagačních akcí a dalších akcí organizovaných ve spolupráci se školou a v úzké spolupráci se zřizovatelem, vedením a kolegiem.
 
2.  Spolupráce s jinými waldorfskými mateřskými centry, mateřskými a základními školami a středními školami a s dalšími subjekty s pozitivními a podnětnými kroky ve výuce, výchově a životnímu stylu.
 
3.   Podpora vzdělávání a osvěty rodičů v oblasti waldorfské pedagogiky formou kurzů, seminářů, přednášek, mimoškolního vzdělávání a zájmové činnosti ve spolupráci se školou.
 
4.   Seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílet se na jejich řešení.
Orgány spolku
 • Nejvyšším orgánem spolku je dle aktuálně platných stanov Valná hromada členů (dle nové legislativy: členská schůze)
 • Statutárním zástupcem spolku je předseda. Na základě hlasování valné hromady (členské schůze) je od 30. 9. 2014 předsedou spolku pan Mgr. Martin Pospíšil.

Správní rada, zástupci jednotlivých tříd (výkonný orgán spolku), členové:
Předseda spolku, statutární zástupce Mgr. Martin Pospíšil
Místopředseda spolku Mgr. Adéla Horáková
1. třída Ing. Dora Růžičková, Ph.D.
2. třída Pavlína Zadorožná
3. třída Zuzana Novotná
4. třída MUDr. Pavel Dvorský
5. třída Petr Jurník
6. třída Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
7. třída Mgr. Marcela Vlčková
8. třída Barbara Protivánková
9. třída Eva Krejčí

 • Revizní komise

Revizní komise – předseda Bc. Luděk Jašíček
Revizní komise – člen Zuzana Novotná
Revizní komise – člen Kateřina Dvorská

 • Disciplinární komise

Disciplinární komise – předseda Bc. Lenka Vencová
Disciplinární komise – člen Radka Váňová
Disciplinární komise – člen Marek Řiháček

Správní rada sdružení: spravnirada@waldorfolomouc.cz.

Platba členských příspěvků
 • Roční poplatek na osobu a rok:  150 Kč
  (Pokud jsou členy oba rodiče platí každý 150 Kč.)
   
  Číslo účtu pro platbu:  2900325854/2010
  Identifikace platby:  VS – uvést jméno a příjmení do poznámky pro příjemce platby nebo číslo smlouvy se školou
Kontakty

Waldorfská iniciativa, z.s.

spravnirada@waldorf-olomouc.cz

Hamerská 314/30,
779 00 Olomouc

IČ: 26517582

Waldorfská základní škola a mateřská
škola Olomouc s.r.o.

tel.: (+420) 777 850 488
e-mail: skola(at)waldorf-olomouc.cz

kontaktní adresa:
Tomkova 420/48, Olomouc Hejčín