Waldorfské školství
Menu
Počátky waldorfského školství

První waldorfská škola byla založena v roce 1919 ve Stuttgartu. Vznikla z podnětu továrníka Emila Molta, spolumajitele a ředitele cigaretové továrny Waldorf-Astoria (odtud jméno pedagogického směru). E. Molt požádal Rudolfa Steinera o vybudování školy pro děti svých dělníků v souladu s antroposofickou ideou sociální trojčlennosti. Již o tři roky později byla vybudována druhá škola založená na stejných principech a brzy nato několik dalších na různých místech v Německu.

Rozvoj waldorfského školství byl přerušen v období druhé světové války, kdy byly nacistickým režimem zakázány. Po pádu nacismu se waldorfské školství začalo šířit do řady dalších zemí. Dnes je waldorfských škol ve světě více než devět set, najdeme je v desítkách zemí ve všech světadílech.

logo Waldorf Astoria
logo Waldorf Astoria
Emil Molt zakladatel 1. waldorfské školy
Emil Molt

zakladatel 1. waldorfské školy

Waldorf u nás
Vznik prvních základních waldorfských škol v České republice mohl nastat až po změně politického systému v listopadu 1989. V letech 1990–1992 bylo založeno prvních šest škol (v Písku, Příbrami, Ostravě, Praze, Semilech a Pardubicích). Postupem času začaly vznikat další. Ty se sdružují v Asociaci waldorfských škol (více na www.iwaldorf.cz). V současné době je v ČR 12 základních škol a 4 školy střední.
 
Rozvoj waldorfského školství byl přerušen v období druhé světové války, kdy byly nacistickým režimem zakázány. Po pádu nacismu se waldorfské školství začalo šířit do řady dalších zemí. Dnes je waldorfských škol ve světě více než devět set, najdeme je v desítkách zemí ve všech světadílech.
Waldorf ve světě
V období mezi světovými válkami vzniklo v Evropě a v Severní Americe celkem 19 škol. V průběhu druhé světové války byly waldorfské školy v některých zemích zakázány a svou činnost mohly znovu obnovit až po roce 1945.
 
Podíváme-li se na zastoupení waldorfské pedagogiky v dnešním světě (www.freunde-waldorf.de), zjistíme, že v uplynulých padesáti letech zaznamenává podstatný nárůst ze 77 škol v 17 zemích světa v roce 1960 na 1017 škol v 66 zemích v roce 2010. O univerzalitě tohoto pedagogického směru svědčí také to, že své příznivce nachází na všech pěti kontinentech.
 
Zajímavé je také sledovat, v jakém období vznikaly jednotlivé školy. Zatímco v Severní Americe, západní Evropě a Austrálii počet škol v posledních třiceti letech narůstá plynule, východní Evropa svůj hlavní rozmach zažila v 90. letech, tedy bezprostředně po pádu komunistických režimů.
 
Od roku 2000 je nejvýraznější nárůst v Jižní Americe a především v Asii, kde se za posledních deset let více než dvojnásobil počet waldorfských škol, konkrétně nejvíce v Izraeli, Japonsku a Indii.

Dnes najdete v 60 zemích celkem 1056 škol waldorfských nebo škol Rudolfa Steinera. Aktuální seznam škol ve světě zde. 

Nejsilněji je zastoupena Evropa s více než 60% všech waldorfských škol, z nichž přibližně třetina je v Německu, a Severní Amerika, kde se nachází 15% škol.

Waldorfská základní škola a mateřská
škola Olomouc s.r.o.

kontaktní adresa:
Rožňavská 728/21, 779 00 Olomouc

fakturační adresa:
Kosinova 876/3, 779 00 Olomouc
IČ/DIČ: 28595475/CZ28595475
REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2
č.účtu: 287543714/0300

Waldorfská střední škola
Olomouc s.r.o.

kontaktní adresa:
Rožňavská 728/21, 779 00 Olomouc

fakturační adresa:
Polská 426/31, 779 00 Olomouc
IČ/DIČ: 25382098/CZ25382098
REDIZO: 600017966
ID datové schránky: 6td3fh2

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc