Organizace zápisu do 1. ročníku 2022/2023

Zápis dětí do 1. třídy Waldorfské ZŠ Olomouc s.r.o. pro školní rok 2022/2023 proběhne v budově školy na adrese Tomkova 420/48, 779 00 Olomouc ve dnech 8. – 9. 4. 2022. 

Přesný termín si prosím rezervujte ZDE

S sebou si prosím přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz (zákonného zástupce). Veškeré další formality budou vyřízeny přímo na místě.

O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů po skončení zápisu.

Ve školním roce 2022/2023 škola příjme do 1. třídy 22 dětí.

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte se budeme řídit těmito kritérii:

1. Věk dítěte
2. Soulad dítěte s waldorfskou pedagogikou
3. Sourozenec ve škole
4. Dítě navštěvovalo Waldorfskou mateřskou školu
5. Maximální počet 2 žáků s prokázanými speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín