fbpx

Informace k zápisu do 1. ročníku 

Zápis k povinné školní docházce v naší škole proběhne ve dnech 16. – 17. 4. 2021 podle stanoveného časového harmonogramu. Pokud nebude fyzická přítomnost ve škole umožněna, proběhne zápis vzdáleným způsobem (o technickém provedení budou zájemci předem informováni).

O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů po skončení zápisu.

Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 je stanoven na 20.

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se budeme řídit těmito kritérii:
1. Věk dítěte
2. Sourozenec ve škole
3. Dítě navštěvovalo Waldorfskou mateřskou školu
4. Aktivní zájem rodičů o waldorfskou pedagogiku

Podrobné informace o organizaci zápisu obdržíte na své emailové adresy dne 8. 4. 2021 po vyplnění registračního formuláře. Předpokládáme, že v tento termín už budeme blíže vědět, jakým způsobem lze zápis provést.

Ve školním roce 2021/2022 bude třídní vyučující v první třídě Mgr. Denisa Chládková.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

Fakturační údaje

Sídlo:Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc