Kroužky ve školním roce 2020/2021

V letošním roce mají děti možnost přihlásit se do čtyř kroužků, které naše škola organizuje ve spolupráci se zapsaným spolkem Od dětství ke štěstí. Dále mohou využít široké nabídky uměleckých činností, které provozuje Základní umělecká škola Fantazie

Činnost kroužků byla zahájena druhý týden v září. Cena kroužku zahrnuje náklady na plat lektora, pronájem a materiál potřebný k činnosti. Náklady jsou rozpočítány na celé pololetí, v kalkulaci jsou tedy zahrnuty i státní svátky a dny volna, kdy výuka neproběhne. Platba za kroužek bude prováděna prostřednictvím faktury pololetně. Za první pololetí do konce měsíce října, za druhé pololetí do konce měsíce února.

Informace o fungování kroužků Vám poskytne vychovatelka Andrea Smýkalová

Přihlášky zasílejte e-mailem na:a.smykalova(at)waldorf-olomouc.cz 

Kontakt pro více informací: 
Andrea Smýkalová 
+420 775 755 013

Další nabídku aktivit zajišťuje ZUŠ Fantazie. 

Sportovní kroužek pro žáky 1. – 3. třídy

Kroužek zaměřený na všestranný pohybový rozvoj žáků. Především formou pohybových her bude v dětech rozvíjen kladný vztah k fyzickým aktivitám, podporována schopnost spolupracovat s  vrstevníky i porozumět vlastnímu tělu. Lektor kroužku je třídní učitel šesté třídy.

Kroužek finančně podporuje Asociace sportovních klubů. 

Termín konání
pondělí 13.30 – 14.00

Lektor
Mgr. Michal Němec

Délka 1 lekce
60 minut

Počet dětí
min. 12 – max. 20

Cena
500 Kč / pololetí

Sportovní kroužek pro žáky 4. třídy a starší

Kroužek zaměřený na všestranný pohybový rozvoj žáků. Především formou pohybových her bude v dětech rozvíjen kladný vztah k fyzickým aktivitám, podporována schopnost spolupracovat s vrstevníky i porozumět vlastnímu tělu. Lektor kroužku je třídní učitel šesté třídy.

Kroužek finančně podporuje Asociace sportovních klubů. 

Termín konání
středa 14.35 – 15.35

Lektor
Mgr. Michal Němec

Délka 1 lekce
60 minut

Počet dětí
min. 12 – max. 20

Cena
500 Kč / pololetí

Život na statku

Kroužek probíhá na rodinném statku v Olomouci na Lazcích, kde je dobrá dostupnost MHD. Lektorka kroužku děti vyzvedne ve škole a společně pojedou na statek, po skončení kroužku si rodiče vyzvednou děti na Lazcích. Mimo koní zde majitelé chovají ovce a další drobná domácí zvířata. Kromě péče o zvířata, je v plánu založit s dětmi malou zahrádku, kde si budou moct vypěstovat vlastní rostlinky. Kroužek vedou manželé Sedlákovi rodiče žáka naší školy.

Termín konání
čtvrtek 14.15 – 16.30

Lektorka
Mgr. Marie Sedláková

Délka 1 lekce
90 minut

Počet dětí
min. 8 – max. 10

Cena
2400 Kč / pololetí

Fuseka

Zkušený lektor v oblasti výuky karate a fuseka, nabízí dětem možnost získat základy sebeobrany, dobré fyzické kondice a sebeovládání. Mimo poplatek za běžnou výuku se platí jednorázový, registrační poplatek klubu Fuseka v hodnotě 2000,- KČ, platný na jeden kalendářní rok. Tento poplatek se hradí prostřednictvím lektora, není součástí školních plateb.

Termín konání
pátek 13.30 – 15.00

Lektor
Kamil Moučka

Délka 1 lekce
90 minut

Počet dětí
min. 10 – max. 25

Cena
900 Kč / pololetí

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo:Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Rožňavská 728/21
779 00 Olomouc