Kroužky ve školním roce 2020/2021

Nabídku uměleckých aktivit pokryje ZUŠ Fantazie, která bude působit přímo v prostorách školy.
Informace o fungování kroužků Vám poskytne vychovatelka Andrea Smýkalová

Přihlášky zasílejte e-mailem na:a.smykalova(at)waldorf-olomouc.cz 

Kontakt pro více informací: 
Andrea Smýkalová 
+420 734 174 264

Další nabídku aktivit zajišťuje ZUŠ Fantazie. 

Sportovní kroužek 

Kroužek zaměřený na všestranný pohybový rozvoj žáků. Především formou pohybových her bude v dětech rozvíjen kladný vztah k fyzickým aktivitám, podporována schopnost spolupracovat s vrstevníky i porozumět vlastnímu tělu. Kroužek je vhodný zejména pro žáky 1. až 3. třídy.

Termín konání
pondělí 13.45 – 14.30

Lektor
Mgr. Denisa Chládková

Délka 1 lekce
45 minut

Počet dětí
min. 12 – max. 20

Cena
700 Kč / pololetí

Život na statku

Kroužek probíhá na rodinném statku v Olomouci na Lazcích, kde je dobrá dostupnost MHD. Lektorka kroužku děti vyzvedne ve škole a společně pojedou na statek, po skončení kroužku si rodiče vyzvednou děti na Lazcích. Mimo koní zde majitelé chovají ovce a další drobná domácí zvířata. Kromě péče o zvířata, je v plánu založit s dětmi malou zahrádku, kde si budou moct vypěstovat vlastní rostlinky. Kroužek vedou manželé Sedlákovi, rodiče žáka naší školy. Kroužek není vhodný pro žáky I. ročníku.

Termín konání
čtvrtek 14.45 – 16.40

Lektorka
Mgr. Marie Sedláková

Délka 1 lekce
90 minut

Počet dětí
min. 8 – max. 10

Cena
2400 Kč / pololetí

Fuseka

Zkušený lektor v oblasti výuky karate a Fuseka, nabízí dětem možnost získat základy sebeobrany, dobré fyzické kondice a sebeovládání. Mimo poplatek za běžnou výuku se platí jednorázový, registrační poplatek klubu Fuseka v hodnotě 2000,- KČ, platný na jeden kalendářní rok. Tento poplatek se hradí prostřednictvím lektora, není součástí školních plateb. Kroužek je vhodný pro žáky prvního stupně.

Termín konání
pátek 13.15 – 14.45

Lektor
Kamil Moučka

Délka 1 lekce
90 minut

Počet dětí
min. 10 – max. 25

Cena
900 Kč / pololetí

Šachy

Na doporučení rodiče nové žákyně naší školy se nám podařilo získat zkušenou lektorku paní Petru Sochorovou. O hraní šachů mají žáci dlouhodobý zájem a tak doufám, že se nám podaří navázat trvalou spolupráci a v příštím roce nabídnout více termínů, které pokryjí i zájem žáků druhého stupně.

Termín konání
úterý 13.15 – 14.00

Lektor
Petra Sochorová

Délka 1 lekce
60 minut

Počet dětí
min. 4 – max. 12

Cena
960 Kč / pololetí

Malý alchymista

Cílem našeho nového vědeckého kroužku je ukázat malým badatelům jednoduché chemické pokusy, které děti zaujmou a namotivují k budoucímu vzdělávání v oblasti přírodovědných předmětů. Pomocí vlastních prožitků doplněných srozumitelnými komentáři budou žáci schopni, mnohem lépe, vstřebat nové informace o chemické podstatě světa kolem nás. Realizované pokusy jsou voleny tak, aby odpovídaly schopnostem dětí prvního stupně a zároveň rozvíjely jemnou motoriku a soustředění. Zvolené chemikálie i pokusy jsou bezpečné a žáci se tak mohou inspirovat a realizovat experimenty i v domácích podmínkách. Lektorka je vyučující chemie na druhém stupni a střední škole. Kroužek není vhodný pro žáky I. ročníku.

Termín konání
úterý 15.00 – 16.00

Lektor
Mgr. Karolína Pazderová

Délka 1 lekce
60 minut

Počet dětí
min. 8 – max. 15

Cena
800 Kč / pololetí

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín