Waldorfská základní škola Olomouc

Naše soukromá alternativní škola zahájila svou činnost 1. září 2010. Zakládáme si na rodinné atmosféře, vlídném, laskavém a respektujícím přístupu k dětem. Rodiče bereme jako rovnocenné partnery školy. Jsme si vědomi, že úzká spolupráce s rodiči pozitivně ovlivňuje výchovně vzdělávací proces dětí. Jsme škola s waldorfskou pedagogikou a to proto, že právě tento typ pedagogiky je nejvíce nakloněn skutečným potřebám dítěte.

Vědomě a koncepčně působíme na všestranný rozvoj osobnosti s velkým důrazem na individualitu každého dítěte. Naším cílem je po celou dobu školní docházky u dětí uchovat přirozenou touhu po získávání nových poznatků, vybudovat v nich smysl pro týmovou spolupráci, zdravé sebevědomí a vystavět dobrý základ morálních hodnot.

skola3

Celostní přístup

Jeden ze základních principů Waldorfské pedagogiky je celostní pojetí člověka. Podporujeme všestranný rozvoj a vyhýbáme se nadměrné specializaci a jednostrannosti.

Rozum, cit a vůle

Ve vzdělávacím procesu klademe stejný důraz na rozvoj rozumu, citu a vůle. Rozvíjet všechny tři složky je důležité proto, aby dítě získané znalosti (rozum) umělo následně v životě použít (vůle) v souladu s morálními principy (cit).

Osobní prožitek

Podstatný důraz je kladen na osobní prožitek ve výuce. Žáci se seznámí s danou problematikou vlastní zkušeností, ideálně tak, aby v procesu učení bylo zapojeno co nejvíc smyslů.

Všestrannost

Všechny vyučovací předměty jsou považovány za stejně důležité.  Široká škála činností zohledňuje různorodost nadání dětí a dává možnost si všechno vyzkoušet a vybrat si obor, ve kterém se dítě nejlépe cítí.

Naší škole se již pravidelně osvědčuje projekt, který je nazván „Nultý ročník“. Ten přináší rodičům předškoláků podrobnější informace o pedagogice a jejím pohledu na dítě. Sérií přednášek tak zíkávají  více informací pro rozhodování o umístění dítěte do naší školy.

Máte zájem o prohlídku školy, nahlédnutí do výuky Waldorfské školy či o Nultý ročník? 

Unikátní prostředí

Od 1. září 2021 působíme v novém areálu na ulici Tomkova v Olomouci Hejčíně, který jsme postavili “na míru” potřebám waldorfské pedagogiky, a který poskytuje plnohodnotné zázemí naší mateřské, základní i střední škole.  

ZŠ O nás
ZŠ O nás

Naši absolventi

Helena Jašíčková, aktuálně studentka oboru Rekonstrukce staveb a architektura na Střední průmyslové stavební škole v Brně

Waldorfská škola mě naučila komunikovat

Helena Jašíčková, aktuálně studentka oboru Rekonstrukce staveb a architektura na Střední průmyslové stavební škole v Brně
Štěpán Horák, aktuálně student gymnázia Hejčín v Olomouci

Na Waldorfu se znáte velmi dobře s každým učitelem

Štěpán Horák, aktuálně student gymnázia Hejčín v Olomouci
Johana Protivánková, aktuálně studentka Gymnázia Šternberk

Známka je číslo, ze kterého se toho moc nedozvíte

Johana Protivánková, aktuálně studentka Gymnázia Šternberk
Jsme členy Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Jsme členy Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Zúčastnili jsme se projektu Nikaragua

Zúčastnili jsme se projektu Nikaragua

Jsme držitelé certifikátu "Společnost přátelská rodině"

Jsme držitelé certifikátu "Společnost přátelská rodině"

Podíleli jsme se na návštěvě Ivany Zemanové v Olomouckém kraji

Podíleli jsme se na návštěvě Ivany Zemanové v Olomouckém kraji

Naše partneři

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín