Projekty

V současné době realizujeme tyto projekty:
Digitalizujeme školu

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU
Doučování žáků škol

Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

Účelem dotace je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování.

Č. j.: MSMT-31956/2021-4

doucovani_letak
Vybavení odborných učeben Waldorfské školy Olomouc

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_066
Název výzvy: 66. Výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI
Výzva ITI: 62. výzva ITI – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol IV.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016833

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu ZŠ Waldorfské Olomouc je pořízení nezbytného vybavení pro odborné učebny a vybudování venkovních učebních prostor. Realizací aktivit dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

plakat_odborne_uceb
Rozvoj školy III

Cílem projektu je podpora rozvoje vzdělávání na Waldorfské škole Olomouc. Aktivity projektu přispějí k podpoře pedagogických pracovníků v jejich dalším růstu a k začlenění žáků ohrožených školním neúspěchem a se vzdělávacími potřebami do hlavního proudu.

Projekt Rozvoj školy III je spolufinancován Evropskou unií.

rozvojIII
Ovoce do škol

Dne 21. 12. 2009 schválila vláda projekt „Ovoce do škol“. Tento projekt je vymezený nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory při podávání ovoce a zeleniny dětem ve školských zařízeních.

Projekt se vztahuje na žáky 1. – 5. ročníků základních škol a má za cíl podpořit správné stravovací návyky dětí.

Ve školním roce 2012/2013 je na základě smlouvy podepsané s firmou Laktea, o. p. s. dodáváno dětem ovoce a další sortiment. Zásobování je nepravidelné, většinou se jedná o jednu až dvě dodávky měsíčně.

Naše škola je do projektu zapojena od dubna 2010.

ovoce-do-skol
Projekt Sportuj ve škole

Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

www.sportujveskole.cz

logo-sportuj-2
Projekt KLIKO

V listopadu 2016 se rozeběhla realizace tříletého projektu ve spolupráci s FTK UPOL: 

Projekt KLIKO, neboli Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy se zaměřuje na rozvoj personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních a středních škol prostřednictvím pohybových aktivit, přičemž vychází z faktu, že zmíněné kompetence se nejlépe rozvíjejí s využitím herních a interaktivních aktivit, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací. V rámci projektu mimo jiné vznikne vzdělávací portál, na němž budou pro členy Společenstva praxe sdíleny vytvořené metodické materiály, k dispozici bude též elektronická knihovna a odborná poradna.
logo_psup
Projekt Walinka

Tento projekt realizujeme nově od 1.4.2017. 

Projekt Štěstí pro šikulky je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je vybudování zařízení péče o děti “Walinka” ve městě Olomouc s celkovou kapacitou 20 míst a tím zlepšit podmínky pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi. 

stestiprosikulky-e1610988196420-1024x334
MAP Olomouckého kraje

Naše škola/školka je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny facebookové stránky (MAP Olomouc).

map-logo
Rozvoj školy II

Projekt Rozvoj školy II je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora rozvoje vzdělávání na Waldorfské škole Olomouc. Aktivity projektu přispějí k podpoře pedagogických pracovníků v jejich dalším růstu a k začlenění žáků ohrožených školním neúspěchem a se vzdělávacími potřebami do hlavního proudu. 

1611301124-a3horizontal

Realizovali jsme

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín