Projekty

ZŠ Projekty
V současné době realizujeme tyto projekty:
Rozvoj školy III

Cílem projektu je podpora rozvoje vzdělávání na Waldorfské škole Olomouc. Aktivity projektu přispějí k podpoře pedagogických pracovníků v jejich dalším růstu a k začlenění žáků ohrožených školním neúspěchem a se vzdělávacími potřebami do hlavního proudu.

Projekt Rozvoj školy III je spolufinancován Evropskou unií. 

rozvojIII
Ovoce do škol

Dne 21. 12. 2009 schválila vláda projekt „Ovoce do škol“. Tento projekt je vymezený nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory při podávání ovoce a zeleniny dětem ve školských zařízeních.

Projekt se vztahuje na žáky 1. – 5. ročníků základních škol a má za cíl podpořit správné stravovací návyky dětí.

Ve školním roce 2012/2013 je na základě smlouvy podepsané s firmou Laktea, o. p. s. dodáváno dětem ovoce a další sortiment. Zásobování je nepravidelné, většinou se jedná o jednu až dvě dodávky měsíčně.

Naše škola je do projektu zapojena od dubna 2010.

ZŠ Projekty
Projekt Sportuj ve škole

Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

www.sportujveskole.cz

ZŠ Projekty
Projekt KLIKO

V listopadu 2016 se rozeběhla realizace tříletého projektu ve spolupráci s FTK UPOL: 

Projekt KLIKO, neboli Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy se zaměřuje na rozvoj personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních a středních škol prostřednictvím pohybových aktivit, přičemž vychází z faktu, že zmíněné kompetence se nejlépe rozvíjejí s využitím herních a interaktivních aktivit, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací. V rámci projektu mimo jiné vznikne vzdělávací portál, na němž budou pro členy Společenstva praxe sdíleny vytvořené metodické materiály, k dispozici bude též elektronická knihovna a odborná poradna.
ZŠ Projekty
Projekt Walinka

Tento projekt realizujeme nově od 1.4.2017. 

Projekt Štěstí pro šikulky je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je vybudování zařízení péče o děti “Walinka” ve městě Olomouc s celkovou kapacitou 20 míst a tím zlepšit podmínky pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi. 

ZŠ Projekty
MAP Olomouckého kraje

Naše škola/školka je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny facebookové stránky (MAP Olomouc).

ZŠ Projekty
Rozvoj školy II

Projekt Rozvoj školy II je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora rozvoje vzdělávání na Waldorfské škole Olomouc. Aktivity projektu přispějí k podpoře pedagogických pracovníků v jejich dalším růstu a k začlenění žáků ohrožených školním neúspěchem a se vzdělávacími potřebami do hlavního proudu. 

ZŠ Projekty

Realizovali jsme

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín

REDIZO:691001359
ID datové schránky: ei6jbu2

 

Fakturační údaje

Sídlo: Kosinova 876/3,
779 00 Olomouc

IČ: 28595475
DIČ: CZ28595475

č.účtu: 287543714/0300

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
waldorf@waldorf-olomouc.cz

Tomkova 420/48
Olomouc Hejčín