• Mateřská škola

      Mateřská škola

Waldorfská mateřská škola Olomouc

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mě to dělat a já pochopím.”

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
25
26
27
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
4
5
04 Říj
4. 10. 2023 - 5. 10. 2023    
Celý den
Mateřská škola
20 Říj
20. 10. 2023 - 22. 10. 2023    
Celý den
organizátor AWMŠ, určeno pro učitelky MŠ
29 Říj
29. 10. 2023    
Celý den
Mateřská škola
Events on 28. 9. 2023
28 Zář
Events on 4. 10. 2023
04 Říj
Events on 20. 10. 2023
Events on 28. 10. 2023
Events on 29. 10. 2023

Náš cíl

Naším záměrem je vytvořit láskyplné a přívětivé prostředí, ve kterém dítě rádo tráví svůj čas. Výchova a vzdělávání v naší MŠ doplňuje výchovu v rodině. Proto očekáváme, že při výchově v rodině jsou uplatňovány stejné principy jako ve waldorfské MŠ. Potom slavnosti, křesťanské svátky a lidové tradice prožíváme v koloběhu roku a ve vztahu k přírodě spolu s rodinami. Hlavními metodami práce v naší MŠ jsou nápodoba a vzor, přičemž napodobování je svobodný akt dítěte v příkladném prostředí. Učitelka se proto musí plně soustředit na práci v kolektivu, aby mohla být vzorem hodným napodobování. Hlavním cílem je vytváření příznivých podmínek pro harmonický rozvoj celého člověka v dané sociální skupině. Společenství děti + učitele+ rodiče, které v naší waldorfské MŠ každoročně vzniká, nese sebou větší nároky a odpovědnost na nás dospělé, více než je tomu v jiných školních zařízeních.

Důležitým prostředkem výchovy a vzdělávání je dodržování rytmu dne, týdne i celého roku, dle určených pravidel a to samozřejmě jak ze strany pedagogů, tak ale i ze strany rodičů, (např. včasným příchodem dítěte do třídy tak, aby se mu dostalo požadované péče a pozornosti učitelky a nenarušovalo pozdním příchodem vybudovaní křehké atmosféry ve třídě). Rytmus a řád a pravidelné rituály (přivítání, pozdrav, říkanky doprovázející denní činnosti,…) jsou prostředky waldorfské pedagogiky, které přináší dětem pocit bezpečí a jistoty. Samozřejmostí je dodržování školního řádu, se kterým se rodiče seznámí neprodleně při nástupu jejich dítěte do MŠ.

 

Je to prostředí, ve kterém se děti pohybují, vytváří společnými silami všichni zaměstnanci MŠ ve spolupráci s rodiči. Proto je nutná těsná spolupráce a důvěra mezi pedagogy a rodiči ( účast na schůzkách, brigádách a společném tvoření ). Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, určuje do budoucna jeho vztah k okolnímu světu. Ve MŠ se děti učí o své okolí pečovat a ochraňovat ho.

U dětí je prožívání dopoledních činností, opakujících se v rytmu týdne, měsíce a roku velmi hluboké a děti do nich jdou s otevřeností a veškerou svou energií. Tvořením výhradně z přírodních materiálů (dřevo, vosk, ovčí rouno, …) oslovujeme smysly dítěte. Ve věkově smíšené třídě se každé dítě zapojí úměrně svému věku a možnostem. Cílem je prožívání a zkušenost, ne soutěž a výsledek.

Volná hra je důležitou součástí rozvoje fantazie dítěte. V rytmu dne v MŠ má proto své pevné místo a vymezený čas. Hrajeme si ve třídě i venku na zahradě a v přírodě. Dětem k jejich bohaté hře stačí jednoduché hračky z přírodních materiálů. Další možnosti ke hře poskytuje sama příroda.  

Prostřednictvím pohádek a legend se děti seznamují s naší historií a národními tradicemi. Nespěcháme a každou pohádku si děti mohou zažít během celého týdne několikrát, jak ve vyprávěné tak i dramatizované podobě.

Pobyt venku je nedílnou součástí naší pedagogiky. Pravidelným pobytem na vzduchu za jakéhokoli počasí posilujeme fyzickou zdatnost dítěte, dáváme mu svobodu ve hře i pohybu, rozvíjíme vztah dítěte k přírodě, učíme ho ji chránit a pečovat o ni. Pravidelně jednou za týden se dokonce vydáváme za dobrodružstvím na dopolední výpravu do vzdálenějšího okolí.