Aktuality

Hudební teorie

Vážení rodiče a milí žáci, Ve školním roce 2023/2024 se předmět hudební teorie bude vyučovat v těchto termínech: Pondělí: 14:55 – 15:40 – 3. ročník

Podrobnosti »

O nás

Jsme nezávislé dobrovolné sdružení rodičů. Spolupracujeme, komunikujeme, nasloucháme, tvoříme. V zájmu našich dětí jednáme se školou tak, aby vzájemné působení obou stran bylo harmonické.

Waldorfská iniciativa

Je dobrovolným sdružením občanů s vlastní právní subjektivitou ve formě spolku fungující od roku 2012.

Cílem činnosti Waldorfské iniciativy je:

1.  Podpora Waldorfské Základní a mateřské školy Olomouc, Waldorfské střední školy Olomouc a ZUŠ Fantazie, včetně, mimo jiné, spoluorganizování školních slavností, dnů otevřených dveří, propagačních akcí a dalších akcí organizovaných ve spolupráci se školou a v úzké spolupráci se zřizovatelem, vedením a kolegiem.

2. Spolupráce s jinými waldorfskými mateřskými centry, mateřskými a základními školami a středními školami a s dalšími subjekty s pozitivními a podnětnými kroky ve výuce, výchově a životnímu stylu.

3. Podpora vzdělávání a osvěty rodičů v oblasti waldorfské pedagogiky formou kurzů, seminářů, přednášek, mimoškolního vzdělávání a zájmové činnosti ve spolupráci se školou.

4. Seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílet se na jejich řešení.

Platba členských příspěvků

Spolek Waldorfská iniciativa je nezávislým dobrovolným sdružením občanů (rodičů) s vlastní právní subjektivitou ve formě spolku při Waldorfské základní škole a mateřské škole Olomouc. Naším smyslem je podpora školy a vzdělávání, vzájemná komunikace a sdílení zkušeností. Zástupci jednotlivých tříd, kteří jsou členy správní rady, se pravidelně setkávají s vedením školy za účelem projednání aktuálního dění ve škole a obousměrného předávání informací a podnětů.

Roční členský příspěvek činí 150,- Kč na jednoho člena a je třeba jej uhradit na bankovní účet spolku č. 2900325854/2010 (při platbě prosím do poznámky pro příjemce uveďte Vaše jméno a třídu, do které vaše dítě nebo jedno z vašich dětí aktuální školní rok chodí). Na začátku každého školního roku jsou všichni stávající členové vyzváni k uhrazení ročního příspěvku.

Členské příspěvky WI využívá na podporu sociálně slabších žáků, aby se mohli účastnit mimoškolních akcí, jako např. lyžařský kurz či škola v přírodě. Dále WI sama pořádá nebo spolupracuje se školou na pořádání aktuálních přednášek na zajímavá témata pro rodiče, přispívá na zakoupení vybavení do školní družiny.