Orgány spolku

O nás

a) Nejvyšším orgánem spolku je dle aktuálně platných stanov Valná hromada členů (dle nové legislativy: členská schůze)

b) Statutárním zástupcem spolku je předseda. Na základě hlasování valné hromady (členské schůze) je od 18.10.2021 předsedkyní spolku Pavlína Zadorožná.

Správní rada, zástupci jednotlivých tříd (výkonný orgán spolku), členové:

Předseda spolku, statutární zástupce
Pavlína Zadorožná

Místopředseda spolku
Petr Jurník

1. třída
Šárka Gajdošová

2. třída
Veronika Ptáčková

3. třída
Vendula Konvičková

4. třída
Pavlína Zadorožná

5. třída
Zuzana Novotná

6. třída
Pavel Dvorský

7. třída
Petr Jurník

8. třída
Adéla Horáková

9. třída
Blanka Procházková

Za MŠ
Marie Menzelová

Revizní komise

předseda
Luděk Jašíček

člen
Ondřej Chotěnovský

člen
Dana Purová

Disciplinární komise

předseda
Marek Řiháček

člen
Radka Váňová

člen
Aleksandra Husičková