ZUŠ Fantazie

Vzdělání v mnoha uměleckých oborech

O nás

Posláním ZUŠ není jen vzdělávání v konkrétním uměleckém oboru, ale také rozvíjení kulturně společenských hodnot, výchova zdravě sebevědomých mladých lidí s citem pro morální hodnoty společnosti. Je koncipováno jako dlouhodobé a systematické. ZUŠ poskytuje základy vzdělávání v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Vydává vysvědčení, po ukončení příslušného stupně absolventské vysvědčení. 1. stupeň studia má sedm ročníků, 2. stupeň studia má čtyři ročníky. Škola nabízí i studium pro dospělé. Učební plán tohoto studia odpovídá učebnímu plánu studia 2. stupně příslušného oboru a studijního zaměření. Učitel může dospělému žákovi připravit individuální plán. ZUŠ jsou školy zařazené v síti škol a vzdělávání v nich se řídí školským zákonem a Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Aktuality

Hudební teorie

Vážení rodiče a milí žáci, Ve školním roce 2023/2024 se předmět hudební teorie bude vyučovat v těchto termínech: Pondělí: 14:55 – 15:40 – 3. ročník

Podrobnosti »

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Přihláška

Pro vyplnění a odeslání přihlášky klikněte prosím na tlačítko.

V červnu 2022 upřednostňujeme přihlášky na housle a bicí nástroje!

Talentové zkoušky na školní rok 2022/2023 již proběhly. Přijímáme ale stále přihlášky na HOUSLE A BICÍ NÁSTROJE! Pokud na přihlášte nelze vybrat danou možnost, do poznámky napište požadovaný nástroj.

Hudební obor

Přípravná hudební výchova

Literárně dramatický obor 

Výtvarný obor 

Kurzy pro dospělé: Výtvarný kurz

Kurzy pro dospělé: Kurz hry na lesnici/borlici

Hudební obor

Vyučujeme:

 • populární zpěv
 • klasický zpěv
 • hra na klavír
 • hra na varhany
 • hra na klasickou kytaru
 • hra na zobcovou flétnu 
 • hra na klarinet  
 • hra na saxofon
 • hra na lesní roh
 • hra na lesnici
 • hra na borlici

Obsah přijímací zkoušky:     

 • 1) Zpěv libovolné (lidové) písně
 • 2) Intonace – zopakování hraného tónu, rozlišení tónů – počet tónů, výška apod.
 • 3) Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem

Od září 2022 nově otevíráme hudební obory:  

 • hra na housle
 • hra na bicí nástroje

Výtvarný obor

Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, představivost, estetické cítění, zručnost a tvořivost. Žák se učí pojmenovávat a porovnávat znaky a prvky výtvarného vyjadřování, s nimi i svoje pocity, postřehy a myšlenky. Navazuje a prohlubuje výtvarné vztahy, reflektuje názory druhých a respektuje odlišný výtvarný projev. Porozumění výtvarnému jazyku mu pomáhá nalézat celoživotní vztah k výtvarné kultuře.

Obsah přijímací zkoušky:     

 • Umístění tvaru do formátu, přepis reálného tvaru, linie a plocha, cit pro barevnost
 • Fantazie, kreativita

Literárně – dramatický obor

 1. Literárně dramatický obor je určen všem dětem, které si rády hrají, mají v oblibě knížky a divadlo. Vychovává osobnosti, pro které se cílené, soustředěné vystupování na veřejnosti a tvořivá práce v kolektivu stává samozřejmostí. 
 2. Slučuje zábavu a tvořivost s praktickými cvičeními na pozornost, paměť, artikulaci, improvizaci, dechová cvičení a správné držení těla.
 3. Procvičováním krátkých textů, básniček a jazykolamů, prováděním dechových a hlasových cvičení kultivuje všechny složky mluveného projevu.    

Obsah přijímací zkoušky:     

 • Mluvní dovednosti – přednes říkadla, básně, vyprávění, hlasité čtení, převyprávění textu
 • Rytmus – vytleskávání jména, opakování rytmu apod.

Sbírka na klavírní křídlo

V současné době se snažíme získat finance pro zakoupení koncertního klavírního křídla, které je nezbytné pro kvalitní vzdělávání a rozvoj mladých talentovaných pianistů. Naše škola nabízí vzdělávání v oboru hry na klavír dětem od 6ti let. V současné době naše škola žádným klavírním křídlem nedisponuje, což značně limituje kvalitě a pestrost poskytovaného vzdělávání.

Abychom mohli našim žákům zajistit kvalitní nástroj, díky kterému budou moci veřejně vystupovat, zlepšovat se a hudebně růst, potřebujeme vaši pomoc.

Cena klavírního křídla Yamaha GB1 K PE je stanovena na 310 000 Kč, včetně příslušenství (židle, zámek, obal na nástroj)

Rádi bychom vás touto cestou poprosili o jakýkoliv peněžitý dar, který můžete podle vašich možností zaslat na otevřený účet č. 322789534/0300.

Na vyžádání vám rádi vystavíme potvrzení o vašem daru.

Předem děkujeme za vaši štědrost a pomoc při realizaci tohoto projektu.