O nás

Volnočasové aktivity provozuje nezisková organizace Od dětství ke štěstí z.s. Cílem tohoto spolku je realizace různorodých aktivit, které povedou k rozvoji a posílení kvalitního komunitního života se zapojením všech věkových skupin.

Účel spolku

 • Vzdělávání dětí, žáků a dospělých.
 • Rozvoj všech gramotností, znalostí, dovedností, kompetencí, včetně rozvoje osobnosti.
 • Prevence sociálně patologických jevů včetně šikany, různorodé diskriminace a kriminality
 • Terapeutické práce včetně práce s delikventy
 • Začlenění dětí i dospělých s hendikepem do běžného života
 • Bezpečnost silničního provozu, dopravní výchova a osvěta
 • Environmentální výchova, rozvoj ekologických aktivit a zdravého životného stylu
 • Volnočasové aktivity, pořádání kulturních a sportovních akcí
 • Flora a fauna kolem nás, související studie a péče.
 • Rodinná politika, sladění rodinného a pracovního života, uplatnění na trhu práce, aktivní stáří
 • Návrat k tradicím a trvalým hodnotám společnosti
 • Rozvoj kreativního průmyslu, vědy, vývoje a výzkumu s ohledem na širší souvislosti
 • Občanská aktivita, zodpovědnost a morálka
 • Zdravotnická osvěta a prevence, ošetřovatelská a pečovatelská činnost
 • Průzkumy, analýzy, statistiky a poradenská činnost.
 • Poradenská a jiná podpora jiným subjektů.

Vedlejší činnosti spolku

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity

Kontakty

Od dětství ke štěstí z.s.

sídlo: Tomkova 420/48, Hejčín, 779 00 Olomouc
IČ: 065 75 340

Monika Machytková, předseda spolku
e-mail: stesti(at)waldorf-olomouc.cz

číslo účtu: 2801383485/2010

ID datové schránky: 48r6qts
spisová značka: L 16339 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Od dětství ke štěstí z.s.

Kontaktní adresa: 
U Botanické zahrady 828/4,
779 00 Olomouc

 

Fakturační údaje

Fakturační adresa:
Tomkova 420/48, Hejčín
779 00 Olomouc

IČ: 065 75 340
číslo účtu: 2801383485/2010

Rychlý kontakt

(+420) 777 850 488
stesti(at)waldorf-olomouc.cz