• Mateřská škola

      Mateřská škola

Plavání ve 4. třídě

 

Listopad 2020

Plavání ve 4. třídě

Ve výukovém plánu čtvrté třídy se objevuje mnoho krásných a dlouho očekávaných témat. Nejen, že děti prožijí epochu „Člověk a zvíře“, v níž
se seznámí s několika zástupci ze zvířecí říše, nejen, že se naučí orientovat a „projedí“ se epochou zlomků, ale v průběhu roku navštěvují plavecký
bazén ZŠ Nedvědova, kde se učí nebo zdokonalují v dovednosti plavání.
První hodiny žáků současné čtvrté třídy byly prodchnuty nadšením, vzorným chováním a radostí z pobytu ve vodě.

Děti se pod vedením paní učitelky Lenky Bránkové věnovaly nácviku základních plaveckých dovedností.

Všichni si přejeme, aby (nejen) plavecká výuka mohla být co nejdříve obnovena.

Hana Svobodová

Další aktuality