• Mateřská škola

      Mateřská škola

Plavání ve 4. třídě

 

Listopad 2020

Plavání ve 4. třídě

Ve výukovém plánu čtvrté třídy se objevuje mnoho krásných a dlouho očekávaných témat. Nejen, že děti prožijí epochu „Člověk a zvíře“, v níž
se seznámí s několika zástupci ze zvířecí říše, nejen, že se naučí orientovat a „projedí“ se epochou zlomků, ale v průběhu roku navštěvují plavecký
bazén ZŠ Nedvědova, kde se učí nebo zdokonalují v dovednosti plavání.
První hodiny žáků současné čtvrté třídy byly prodchnuty nadšením, vzorným chováním a radostí z pobytu ve vodě.

Děti se pod vedením paní učitelky Lenky Bránkové věnovaly nácviku základních plaveckých dovedností.

Všichni si přejeme, aby (nejen) plavecká výuka mohla být co nejdříve obnovena.

Hana Svobodová