Výuka

Období výuky 

Období školního vyučování  začne v pondělí 3. září 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne:

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v okrese Olomouc jsou stanoveny v termínu od pondělí 21. února 2020 do pátku 27. února 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Svátky

sobota 28. září – Den české státnosti
pondělí 28. října – Den vzniku samostatného československého státu
neděle 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
úterý 24. prosince – Štědrý den
středa 25. prosince – 1. svátek vánoční
čtvrtek 26. prosince – 2. svátek vánoční
středa 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu

pátek 15. dubna – Velký pátek
pondělí 18. dubna – Velikonoční pondělí
pátek 1. května – Svátek práce
pátek 8. května – Den osvobození
neděle 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
pondělí 6. července – Den upálení mistra Jana Husa

Třídní schůzky

Třídní schůzky jsou plánovány v návaznosti na setkání správní rady Waldorfské iniciativy, aby bylo možné aktuálně předat rodičům výsledky jednání. Třídní schůzky se budou konat v termínech:

9. září 2021
7. října 2021 – společné třídní schůzky všech tříd
4. listopadu 2021
9. prosince 2021
13. ledna 2022

10. února 2022
10. března 2022 – společné třídní schůzky všech tříd
7. dubna 2022
5. května 2022
8. června 2022 – individuální termíny dle tříd

Pedagogická rada

pondělí 30. srpna 2021
čtvrtek 18. listopadu 2021
čtvrtek 13. ledna 2022
čtvrtek 21. dubna 2022
čtvrtek 16. června 2022

Dny otevřených dveří

Zápis do 1. ročníku

pátek 8. – sobota 9. dubna 2022

Slavnosti

Michaelská slavnost – pátek 1. října 2021
Martinská slavnost– čtvrtek 11. listopadu 2021
Adventní spirála– čtvrtek 25. listopadu 2021

Masopust– úterý 1. března 2022
Vynášení Moreny– pátek 1. dubna 2022
Svatojánská slavnost – termín bude upřesněn

Další akce

Vánoční jarmark – čtvrtek 16. prosince 2021
Velikonoční dílna – pondělí 11. dubna 2022
Prezentace závěrečných prací žáků 8. ročníku – termín bude upřesněn
Divadlo žáků 9. ročníku – termín bude upřesněn
Akademie – termín bude upřesněn