• Mateřská škola

   Mateřská škola

Výuka

Období výuky 

 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna

  2024.

 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

 • Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

 • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

 • Jarní prázdniny v okrese Olomouc jsou stanoveny v termínu 4. 3. – 10. 3. 2024

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

 • Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Svátky

 • čtvrtek 28. září – Den české státnosti
 • sobota 28. října – Den vzniku samostatného československého státu
 • pátek 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
 • neděle 24. prosince – Štědrý den
 • pondělí 25. prosince – 1. svátek vánoční
 • úterý 26. prosince – 2. svátek vánoční
 • pondělí 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu
 • pátek 29. března – Velký pátek
 • pondělí 1. dubna – Velikonoční pondělí
 • středa 1. května – Svátek práce
 • středa 8. května – Den osvobození
 • pátek 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • sobota 6. července – Den upálení mistra Jana Husa

Třídní schůzky

Třídní schůzky jsou plánovány v návaznosti na setkání správní rady Waldorfské iniciativy, aby bylo možné aktuálně předat rodičům výsledky jednání.

Pedagogická rada

Dny otevřených dveří

 • středa 3. listopadu 2023 – Den soukromého školství
 • středa 7. února 2024
 • středa 13. března 2024

Zápis do 1. ročníku

 • pátek 5.- sobota 6. dubna 2024

Slavnosti

 • Michaelská slavnost – pátek 29. září 2023
 • Martinská slavnost– čtvrtek 9. listopadu 2023
  Adventní spirála – čtvrtek 30. listopadu a pátek 1. prosince 2023
 • Masopust – úterý 13. únor 2024
 • Vynášení Moreny – pátek 15. března 2024

Další akce

 • Vánoční jarmark – čtvrtek 14. prosince 2023
 • Lyžařský výcvik – 12. – 16. února 2024
 • Velikonoční dílna – pondělí 25. března 2024
 • Závěrečné práce žáků 8. ročníku – květen 2024 – termín bude upřesněn.
 • Duhové divadlo – 12. – 14. 6. 2024
 • Závěrečné divadlo žáků 9. ročníku – červen 2024 – termín bude upřesněn
 • Akademie – červen 2024 (poslední týden – termín bude upřesněn)