• Mateřská škola

      Mateřská škola

O nás

Vzdělání, které má smysl

Všeobecná střední škola s volitelným zaměřením (humanitním nebo technickým)

Waldorfské lyceum je typ střední školy, která poskytuje celostní rozvoj osobnosti a podporuje u studentů individualitu, osobitost a zodpovědnost za své jednání. Tento typ vzdělání poskytuje prostor pro rozvoj vnitřní motivace, která je bránou ke spokojenému a naplněnému životu. Waldorfské lyceum poskytuje vzdělávací model rozšířený po celém světě se 100letou tradicí.

CELOSTNÍ ROZVOJ

Waldorfské vzdělávání neprobíhá pouze na intelektuální úrovni, ale rozvíjí celou lidskou osobnost, fyzickou, rozumovou, uměleckou, emocionální i duchovní část. Kromě předávání vědomostí tak rozvíjíme i jiné kvality osobnosti studenta, jako je tvořivost nebo sociální kompetence.

KONCENTROVANÁ VÝUKA

Vyučování hlavních předmětů probíhá v tzv. epochách – monotematických blocích. Studenti tak mohou dané téma pochopit více do hloubky a ve vzájemných souvislostech jednotlivých oborů.

SLOVNÍ HODNOCENÍ

Hodnocení žáků probíhá formou slovního hodnocení. Tento způsob dokáže lépe vyjádřit a podpořit snahu, úsilí či pokrok každého jednotlivce. Studenty takováto motivace více vede k práci sama na sobě bez toho, aniž by se museli srovnávat s ostatními.

VŠESTRANNOST

Všechny vyučovací předměty jsou považovány za stejně důležité. Široká škála činností zohledňuje různorodost nadání a dává možnost si všechno vyzkoušet a vybrat si obor, ve kterém se člověk nejlépe cítí.

Unikátní prostředí

Od 1. září 2021 sídlíme v novém areálu na ulici Tomkova v Olomouci Hejčíně, který jsme postavili “na míru” potřebám waldorfské pedagogiky, a který poskytuje plnohodnotné zázemí naší mateřské, základní i střední škole.
20210928_090033
Waldorf-21-nadhled-V1-210417-e1618937679501