Zápis pro školní rok 2024/2025

TERMÍN A PRŮBĚH ZÁPISU DO MŠ

Zápis bude probíhat začátkem května 2024Více informací poskytneme v lednu 2024

 PODÁNÍ ŽÁDOSTI A FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

Pro školní rok 2024/2025 bude možné podat přihlášku dítěte pouze osobně. Počítejte prosím i s krátkým pohovorem 10-20 min.

 

 

education-1814187_640 (1)

Výsledky přijímacího řízení

Termín zveřejnění výsledků zápisu je obvykle měsíc po podání přihlášky a pohovoru.

Ředitel(ka) školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní škola a Mateřská škola Olomouc s.r.o., rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři mateřské školy na adrese: Tomkova 419/46, 779 00 Olomouc.

Dokumenty

Přijetí v průběhu školního roku

Děti do mateřské školy přijímáme převážně na základě zápisu, který probíhá v květnu. Během školního roku lze přijímat děti v případě volné kapacity. Pro zařazení do pořadníku je potřebné vyplnit:

Školné

Sazebník je platný od 1. 1. 2024
Zájmové kroužky a výlety nejsou součástí školného, jejich částky se liší dle typu zaměření. 

Denní docházka

Školné

V případě volného místa - občasná docházka

Školné