• Mateřská škola

      Mateřská škola

Pro zájemce

Přijímání žáků a školné

Přijímání do první třídy

Základní škola se už delší dobu těší většímu zájmu o vzdělávání, než jsme schopni kapacitně nabídnout. Před rozhodnutím zapsat dítě ke vzdělávání do naší školy, doporučujeme rodičům se aktivně s naší pedagogikou seznámit. Nabízíme dny otevřených dveří, kde můžete shlédnout ukázku výuky v epochách a následně se dozvědět více o waldorfském vyučování.

AKTUÁLNĚ: Den otevřených dveří - 13.3.2024

Informace ke dni otevřených dveří a možnost registrovat se najdete ZDE.

AKTUÁLNĚ: Informační schůzka k zápisu - 21. 3. 2024

Informace k této události naleznete ZDE.

Máte zájem o prohlídku školy, nahlédnutí do výuky Waldorfské školy či o Nultý ročník?

Informace k zápisu do 1. třídy Waldorfské základní školy pro školní rok 2024/2025

Zápis k povinné školní docházce v naší škole proběhne ve dnech 5. – 6. dubna 2024 podle stanoveného časového harmonogramu.

Registraci zájemců o zapsání dítěte do 1. třídy bude možné v rozmezí od 15. března 2024 do 2. dubna 2024 provést ZDE.

Na základě vyplnění registračního formuláře obdržíte na své emailové adresy podrobné informace o zápisu.

O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů po skončení zápisu.

Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2023/2024 je stanoven na 20.

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 bude hlavním kritériem:

Splnění předpokladů dítěte ke vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu Waldorfské školy.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad povinné školní docházky pro rok 2024/2025 naleznete ZDE.

Školné