Pro zájemce

Přijímání žáků a školné

Přijímání do první třídy

Základní škola se už delší dobu těší většímu zájmu o vzdělávání, než jsme schopni kapacitně nabídnout. Před rozhodnutím zapsat dítě ke vzdělávání do naší školy, doporučujeme rodičům se aktivně s naší pedagogikou seznámit. Doporučujeme účast na naších akcích, kde můžete osobně prožít atmosféru.

Máte zájem o prohlídku školy, nahlédnutí do výuky Waldorfské školy či o Nultý ročník?

AKTUÁLNĚ. Informace k zápisu do 1. třídy Waldorfské základní školy

 

Zápis k povinné školní docházce proběhne v budově školy na adrese Tomkova 420/48, 779 00 Olomouc ve dnech 14. – 15. dubna 2023 podle stanoveného časového harmonogramu. Děkujeme, že jste se registrovali k termínům zápisu prostřednictvím našich webových stránek. Seznam registrovaných zájemců na dané časy naleznete v tabulce ZDE.
Žádáme Vás, abyste se k zápisu dostavili 5 minut před Vámi vybraným časem.

Zápis se skládá z formální části, ve které zákonný zástupce podá žádost o přijetí k povinné školní docházce, a z motivační
části, v níž pedagog formou rozhovoru, hry a cílených aktivit s dítětem orientačně posuzuje předpoklady dítěte ke vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu Waldorfské školy.

S sebou si prosím přineste rodný list dítěte a Váš občanský
průkaz (zákonného zástupce). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné doložit své oprávnění dítě zastupovat. Veškeré další formality budou vyřízeny přímo na místě.

O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů po skončení zápisu.

Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2023/2024 je stanoven na 20.

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí
dítěte do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 bude hlavním kritériem:

Splnění předpokladů dítěte ke vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu Waldorfské školy.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst.
4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Školné