• Mateřská škola

      Mateřská škola

O nás

Jak to vše začalo

Úplně na počátku byl sen učitelů, rodičů a olomouckých antropozofů o bezpečnější a přívětivější škole pro děti. O škole respektující vývoj dítěte a duchovní podstatu světa. Waldorfské školství, které má už víc než 100 letou tradici po celém světě, k tomu poskytuje všechny nástroje. Této aktivní skupince pod vedení pana Zdenka Beila se podařilo navázat spolupráci se základní škola Dr. M. Horákové zřizovanou městem a od 1. 9. 2004 zde otevřít třídu s waldorfskou pedagogikou. Postupem času vznikla potřeba osamostatnit se. Tehdejší kolegium učitelů k tomuto kroku dalo důvěru paní Monice Machytkové, která přeložila ucelenou vizi a garanci pro zajištění chodu soukromé školy. Tak byla 17. 12. 2009 zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zapsána soukromá škola zřizovaná Waldorfskou základní školou a mateřskou školou Olomouc s.r.o. a od 1. září 2010 tato škola zahájila vzdělávání. 

Vizí bylo přinést do Olomouce ucelený komplex waldorfské pedagogiky, tzn. mateřskou školu, základní školu a střední školu. Tato vize je od 1. 9. 2021 naplněna a dokonce rozšířena o základní uměleckou školu.

Mateřská škola má nyní 5 oddělení. Čtyři působí na adrese Tomkova 419/16, Olomouc-Hejčín, kde byla postavena nová školka, na zahrádce má své místo i  malý dřevěný chlívek pro zvířátka. Jedno oddělení působí v centru města přímo u parku na adrese U botanické zahrady 828/4, Olomouc.  ZŠ, SŠ a ZUŠ má své zázemí v nové  budově postavené na míru potřeby výuky. Budova se nachází a adrese Tomkova 420/48, Olomouc-Hejčín. Velmi úzce spolupracujeme s rodičovským sdružením, které svými aktivitami obohacuje život školy. 

Waldorfské školství

Waldorfská pedagogika vychází z filosofického směru antroposofie Rudolfa Steinera (1861-1925). Antroposofie zkoumá vývoj člověka po stránce fyzické, psychické, sociální a duchovní a v mnoha ohledech se shoduje s moderní vývojovou psychologií.

Na základě poznatků o vývoji člověka zavádí waldorfská pedagogika do vyučování poznatky a vědomosti přiměřeným způsobem a v přiměřeném období. Obdobný způsob vyučování navrhoval již J. A. Komenský (škola hrou, výuka pomocí obrazů), ale až o 300 let později bylo možno jeho ideje v praxi využít. Od roku 1919 vzniklo ve světě několik tisíc škol a léčebně pedagogických zařízení.

stein-e1612187735279

Naši partneři

Olomoucká waldorfská škola by se neobešla bez pomoci rodičů a mnoha institucí.

Děkujeme všem příznivcům naší školy:

Děkujeme Asociaci waldorfských škol České republiky a také za podporu všem waldorfským školám v České republice.