• Mateřská škola

   Mateřská škola

O nás

Volnočasové aktivity provozuje nezisková organizace Od dětství ke štěstí z.s. Cílem tohoto spolku je realizace různorodých aktivit, které povedou k rozvoji a posílení kvalitního komunitního života se zapojením všech věkových skupin.

Účel spolku

 • Vzdělávání dětí, žáků a dospělých.
 • Rozvoj všech gramotností, znalostí, dovedností, kompetencí, včetně rozvoje osobnosti.
 • Prevence sociálně patologických jevů včetně šikany, různorodé diskriminace a kriminality
 • Terapeutické práce včetně práce s delikventy
 • Začlenění dětí i dospělých s hendikepem do běžného života
 • Bezpečnost silničního provozu, dopravní výchova a osvěta
 • Environmentální výchova, rozvoj ekologických aktivit a zdravého životného stylu
 • Volnočasové aktivity, pořádání kulturních a sportovních akcí
 • Vzdělávání dětí, žáků a dospělých.
 • Rozvoj všech gramotností, znalostí, dovedností, kompetencí, včetně rozvoje osobnosti.
 • Prevence sociálně patologických jevů včetně šikany, různorodé diskriminace a kriminality
 • Terapeutické práce včetně práce s delikventy
 • Začlenění dětí i dospělých s hendikepem do běžného života
 • Bezpečnost silničního provozu, dopravní výchova a osvěta
 • Environmentální výchova, rozvoj ekologických aktivit a zdravého životného stylu
 • Volnočasové aktivity, pořádání kulturních a sportovních akcí

Vedlejší činnosti spolku

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Hostinská činnost
 • Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin