• Mateřská škola

      Mateřská škola

Zájmové kroužky pro děti předškolního věku

Kutilský kroužek

Kroužek je zaměřený na rozvoj manuální dovednosti dětí. V rámci kroužku budou děti pracovat se skutečným a funkčním nářadím jako je kladívko, pilka, brusný papír a jiné. Děti si sami vyrobí autíčko, domeček, zvířátko a podobně. Lektor kroužku je velmi manuálně zručný s laskavým přístupem k dětem. 

Veselé bubnování

Každé dítě má v sobě rytmus, jen je někdy problém, ho sladit s ostatními J. Skupinové bubnování učí děti naslouchat ostatním a sladit své konání tak, aby na závěr zněla jednotná a harmonická melodie. Kroužek vede dlouholetá učitelka ZUŠ.

Výtvarný kroužek

Malování technikou foukání barvy, výrobky z  mačkaného papíru, tvorba barevných pohádek, objemové výrobky z látek a papírů, koláže z látek a barevných papírů, modelování z papírové hmoty.

Keramický kroužek

Výsledkem této aktivity by neměl být pouze samotný výrobek, ale především rozvoj jemné i hrubé motoriky, schopnost koncentrace a získání pracovních návyků. Prostřednictvím keramiky lze děti nepřímo navrátit zpět k přírodě, vést k poznání, že hlína má neomezenou životnost, může se recyklovat a používat opakovaně.

Logopedie

Prevence řečových, využití artikulačních, dechových a pohybových cvičení pro uvolnění těla a mluvidel formou her a říkanek, procvičování konkrétních hlásek.

Dětská skupina Walinka

Díky projektu EU Operační projekt zaměstnanost, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014389 provozujeme také dětskou skupinu pro děti od 1 do 7 let