Školní jídelna

Naše zásady vaření spočívají v těchto bodech:

  • Dodržujeme energetické a biologické hodnoty stravy a spotřebního košepotravin
  • Využíváme nabídky sezónních potravin podle ročního období
  • Dbáme na různorodosti pokrmů
  • Využíváme šetrné přípravy pokrmů za pomocí moderní technologie spotřebou minimálního množství tuků
  • K přípravě stravy používáme jedno druhové byliny a koření bezpřidaných glutamátů a solí

Pro dodržení spotřebního koše je nutné zařadit:

  • Rybu minimálně jako hlavní jídlo 2x za měsíc
  • Luštěniny nejméně 2x týdně polévka, 2x za měsíc hlavní jídlo
  • Snížit dávky tuků a cukrů
  • Zařazovat dostatečné množství syrové a tepelně upravené zeleniny aovoce

Dokumenty

Platba stravného:

skola

Při vyplnění přihlášky získá strávník variabilní symbol. Tento dále
uvádějte v eventuálních jednorázových platbách a také je to přihlašovací jméno na portálu www.jidelna.cz

Na tomto portálu je třeba odhlašovat stravu v případě nepřítomnosti strávníka, a to do 9 hodin předešlého pracovního dne. Změny v jídelníčku na portále jídelny je třeba níže potvrdit (modré tlačítko) a v dalším okně ještě odeslat (taky modré tlačítko).