Zájmové kroužky pro děti školního věku

Sportovní kroužek

Kroužek je zaměřený na všestranný pohybový rozvoj žáků, je určený zejména pro děti  z  1. – 3. třídy. Především formou pohybových her bude v dětech rozvíjen kladný vztah k fyzickým aktivitám, podporována schopnost spolupracovat s vrstevníky i porozumět vlastnímu tělu.

Vaření

Kroužek probíhá ve cvičné kuchyňce ZŠ Milady Horákové, pod vedením zkušené kuchařky a provozovatelky Vegamenu paní Šebestové. Kromě přípravy občerstvení, svačinek, nepečených i pečených sladkostí se děti seznámí se základy bezpečnosti a hygieny práce v kuchyni. Naučí se vařit podle receptu. Jídla se budou připravovat ze zdravějších surovina a budou respektovat zásady racionální výživy. 

Život na statku

Kroužek probíhá na rodinném statku v Olomouci na Lazcích, kde je dobrá dostupnost MHD. Mimo koní zde majitelé chovají ovce a další drobná domácí zvířata. Kromě péče o zvířata, je v plánu založit s dětmi malou zahrádku, kde si budou moct vypěstovat vlastní rostlinky. Kroužek vedou manželé Sedlákovi.

Fuseka

Zkušený lektor v oblasti výuky karate a fuseka, nabízí dětem možnost získat základy sebeobrany, dobré fyzické kondice a sebeovládání. Mimo poplatek za běžnou výuku se platí jednorázový, registrační poplatek klubu Fuseko v hodnotě 2000,- KČ, platný na jeden kalendářní rok.  Lekce  probíhají  v tělocvičně ZŠ Milady Horákové.