• Mateřská škola

      Mateřská škola

Waldorfská škola Olomouc

Uchováváme u dětí přirozenou touhu po získávání nových poznatků

Aktuality

Waldorfská pedagogika

Naším cílem je uchovat u dětí přirozenou touhu po získávání nových poznatků, vybudovat v nich smysl pro týmovou spolupráci, zdravé sebevědomí a vystavět dobrý základ jejich morálních hodnot

Vzdělání je realizováno adekvátně vývojovým fázím dítěte tak, aby se tento proces odvíjel jakoby mimoděk bez stresu a s hlubší a trvalejší využitelností.

Člověk je tvořen tělem, myslí a citem a stejně tak celostně přistupujeme i ke vzdělávání. Poznávání světa prostřednictvím ověřováním informací (věda), krásy (umění) a dobra (životní hodnoty). Proto se waldorfským školám říká školy pro hlavu, ruce a srdce, protože rozvíjí osobnost v celé její šíři se zachování přirozené potřeby objevovat svět adekvátně věku jednotlivce.

Waldorfská pedagogika neopomíjí rozvíjet žádnou část lidské osobnosti pro její zdravý vývoj. Důležitost tzv. hlavních předmětů je naprosto srovnatelná např. s výchovami. Výchovy zahrnují oblast, která se přímo týká naší individuality a tudíž je velmi důležité jak se k nim stavíme a jak je hodnotíme. Navíc všechny činnosti, které nám zaměstnávají tělo a ruce kompenzují intelektovou zátěž a rozvíjejí mozkové funkce jinak. Proto děti ve waldorfských školách hrají na hudební nástroje, projektově pracují v rukodělných činnostech a seznamují se s řemesly.

Monika Machytková

Jednatelka společnosti, statutární orgán

Petra Bradová

Vedoucí učitelka MŠ, oddělení fialek

Nejčastější dotazy

O projevech a výsledcích žáků učitelé referují na pravidelných rodičovských schůzkách (obvykle jednou za měsíc) a při individuálních konzultacích s rodiči (nejméně jednou za pololetí).
Právě naopak! Vedle tradičního obsahu (vzdělávací program waldorfských škol v Čechách naplňuje vzdělávací standardy vydané Ministerstvem školství) zajišťuje waldorfská škola všestranný rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech – učební plán waldorfských škol je tak velmi bohatý. I proto tu nalezneme vedle “tradičních” předmětů např. i knihařství, pletení, tkaní, zahradnictví, zeměměřičství, atd. Ale například i cizí jazyky jsou od první třídy vyučovány dva.
Ačkoliv učitelé s určitými duchovními principy pracují, nejsou dětem vštěpovány žádné konkrétní náboženské představy a ve výuce se používají motivy běžně známé z naší kulturní tradice. Vzděláváme, vychováváme a vedeme děti nejen k tomu, aby zjistily a věděly ČÍM, ale především KÝM chtějí v životě být. Učíme je respektu a úctě k přírodě a tradicím.
Kategorie „lyceum“ je ve výsledcích jednotné státní maturitní zkoušky dlouhodobě nejúspěšnějším typem střední odborné školy. V roce 2020 byl celkový průměr hrubé neúspěšnosti všech škol včetně gymnázií 26 %, zatímco lycea měla 17,9 %. A to například i v matematice, kde byla čistá neúspěšnost u typu školy „lyceum“ 13,5 %, zatímco v celostátním průměru to bylo 17,6 % a průměr ostatních středních odborných škol byl přes 40 %.

Waldorfská škola je vhodná pro absolutně všechny děti. V metodách, jimiž učitelé waldorfských škol uvádějí své žáky do učiva, hraje důležitou roli obraz, rytmus a pohyb. Ale umění je pro nás ne cílem, ale prostředkem vzdělávání. 

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
08 Čvc
8. 7. 2024 - 12. 7. 2024    
0:00 - 23:45
Tábor je koncipovaný v prostorách družiny i venku na výletech. Kontaktními pracovníky jsou Radka Krohmerová a Petra Žižlavská.
15 Čvc
15. 7. 2024 - 19. 7. 2024    
0:00 - 23:45
Tábor je koncipovaný v prostorách družiny i venku na výletech. Kontaktními pracovníky jsou Tereza Jedličková a Ilona Štěpánová.
Events on 5. 7. 2024
Events on 6. 7. 2024
06 Čvc
Events on 8. 7. 2024
08 Čvc
Events on 15. 7. 2024
15 Čvc

Reference žáků

Helena Jašíčková
Helena Jašíčkovástudentka
Read More
„Waldorfská škola dává podle mě prostor rozvíjet se v mnoha směrech a učitel k vám přistupuje jako k člověku, který je mu roven, je vám partnerem a pomocníkem, nepovyšuje se, ale vede s vámi diskusi.“
Silvia Assenza
Silvia Assenzastudentka
Read More
„Když si vzpomenu na waldorf, tak se mi vybaví přátelské vztahy, dobrá energie a to, že jsem se vždycky do školy těšila.“
Johana Protivánková
Johana Protivánkovástudentka
Read More
„Známka je nějaké číslo, ze kterého se toho moc nedozvíte. Na waldorfu jsem díky slovnímu hodnocení přesně věděla, co mi jde a v čem konkrétně se mám ještě zlepšit.“
Michal Machytka
Michal Machytkastudent
Read More
„Na waldorfské škole nepřijímáte automaticky informace a názory učitelů, ale vytváříte si svůj vlastní náhled a názor na život a dění kolem, a umíte si za tím svým názorem stát a diskutovat o něm. To, že věci nemusí jít podle předem zadaného plánu tak, jak je učitelem předložen, ale tu cestu si člověk musí najít sám. To mě ta škola naučila. A teď na vysoké škole se mi to fakt hodí.“
Marie Machytková
Marie Machytkovástudentka
Read More
“Na waldorfské škole se mi nejvíce líbil přístup učitelů a také to, že je tam výuka hodně praktická, což pomáhá věcem mnohem lépe porozumět. Nejede se tam na jedničky a výkon, ale na to, aby to žáci skutečně pochopili.”
Štěpán Horák
Štěpán Horákstudent
Read More
„Na waldorfu se znáte velmi dobře s každým učitelem, věnují se vám individuálně, znají a řeší vaše problémy v jednotlivých předmětech i tak všeobecně. Hodně se mi líbila epochová výuka, kdy se člověk dvě hodiny intenzivně zaměřoval na ten daný předmět a mohl se více soustředit a všechno lépe pochopil a zapamatoval si toho mnohem víc.“
Matouš Groot
Matouš Grootstudent
Read More
„Waldorfské školství je unikátní v individuálním přístupu ke studentům, způsobem epochové výuky a tím, že se zde hodně pracuje s osobností studenta.“
Previous
Next
žáků MŠ
0
žáků ZŠ
0
žáků SŠ
0
žáků ZUŠ
0