• Mateřská škola

      Mateřská škola

Waldorfská škola Olomouc

Uchováváme u dětí přirozenou touhu po získávání nových poznatků

Aktuality

Waldorfská pedagogika

Naším cílem je uchovat u dětí přirozenou touhu po získávání nových poznatků, vybudovat v nich smysl pro týmovou spolupráci, zdravé sebevědomí a vystavět dobrý základ jejich morálních hodnot

Vzdělání je realizováno adekvátně vývojovým fázím dítěte tak, aby se tento proces odvíjel jakoby mimoděk bez stresu a s hlubší a trvalejší využitelností.

Člověk je tvořen tělem, myslí a citem a stejně tak celostně přistupujeme i ke vzdělávání. Poznávání světa prostřednictvím ověřováním informací (věda), krásy (umění) a dobra (životní hodnoty). Proto se waldorfským školám říká školy pro hlavu, ruce a srdce, protože rozvíjí osobnost v celé její šíři se zachování přirozené potřeby objevovat svět adekvátně věku jednotlivce.

Waldorfská pedagogika neopomíjí rozvíjet žádnou část lidské osobnosti pro její zdravý vývoj. Důležitost tzv. hlavních předmětů je naprosto srovnatelná např. s výchovami. Výchovy zahrnují oblast, která se přímo týká naší individuality a tudíž je velmi důležité jak se k nim stavíme a jak je hodnotíme. Navíc všechny činnosti, které nám zaměstnávají tělo a ruce kompenzují intelektovou zátěž a rozvíjejí mozkové funkce jinak. Proto děti ve waldorfských školách hrají na hudební nástroje, projektově pracují v rukodělných činnostech a seznamují se s řemesly.

Monika Machytková

Jednatelka společnosti, statutární orgán

Petra Bradová

Vedoucí učitelka MŠ, oddělení fialek

Nejčastější dotazy

O projevech a výsledcích žáků učitelé referují na pravidelných rodičovských schůzkách (obvykle jednou za měsíc) a při individuálních konzultacích s rodiči (nejméně jednou za pololetí).
Právě naopak! Vedle tradičního obsahu (vzdělávací program waldorfských škol v Čechách naplňuje vzdělávací standardy vydané Ministerstvem školství) zajišťuje waldorfská škola všestranný rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech – učební plán waldorfských škol je tak velmi bohatý. I proto tu nalezneme vedle “tradičních” předmětů např. i knihařství, pletení, tkaní, zahradnictví, zeměměřičství, atd. Ale například i cizí jazyky jsou od první třídy vyučovány dva.
Ačkoliv učitelé s určitými duchovními principy pracují, nejsou dětem vštěpovány žádné konkrétní náboženské představy a ve výuce se používají motivy běžně známé z naší kulturní tradice. Vzděláváme, vychováváme a vedeme děti nejen k tomu, aby zjistily a věděly ČÍM, ale především KÝM chtějí v životě být. Učíme je respektu a úctě k přírodě a tradicím.
Kategorie „lyceum“ je ve výsledcích jednotné státní maturitní zkoušky dlouhodobě nejúspěšnějším typem střední odborné školy. V roce 2020 byl celkový průměr hrubé neúspěšnosti všech škol včetně gymnázií 26 %, zatímco lycea měla 17,9 %. A to například i v matematice, kde byla čistá neúspěšnost u typu školy „lyceum“ 13,5 %, zatímco v celostátním průměru to bylo 17,6 % a průměr ostatních středních odborných škol byl přes 40 %.

Waldorfská škola je vhodná pro absolutně všechny děti. V metodách, jimiž učitelé waldorfských škol uvádějí své žáky do učiva, hraje důležitou roli obraz, rytmus a pohyb. Ale umění je pro nás ne cílem, ale prostředkem vzdělávání. 

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
30
31
2
4
5
6
7
12:00 AM - Přespávání
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
28
12:00 AM - Třídnické dny
8:00 AM - Sběr Herbáře
29
30
28 Kvě
28. 5. 2024    
Celý den
Mateřská škola
29 Kvě
29. 5. 2024    
Celý den
Mateřská škola
29 Kvě
29. 5. 2024    
17:00
ZUŠ Fantazie
01 Čvn
1. 6. 2024 - 3. 6. 2024    
Celý den
žáci šesté třídy putují na hrad, kde předvedou své ctnosti, utkají se v souboji a budou pasováni na rytíře
03 Čvn
3. 6. 2024 - 5. 6. 2024    
Celý den
vedoucí školního sboru Andrejs Grimms se přijede podělit o zkušenosti s vedením školního hudebního tělesa s našimi učiteli. V rámci návštěvy budou mít žáci možnost si vystupování se [...]
03 Čvn
3. 6. 2024    
11:30 - 13:30
X ročník lycea
07 Čvn
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024    
Celý den
Mateřská škola
10 Čvn
10. 6. 2024    
17:00
společný prostor u klavíru
12 Čvn
12. 6. 2024 - 13. 6. 2024    
Celý den
Aktuální témata k problematice moderních a digitálních technologií. Čas přednášky pro rodiče 17:30hod.
12 Čvn
12. 6. 2024 - 15. 6. 2024    
Celý den
žáci deváté třídy reprezentují naši školu s divadelním představením A pak tam nezbyl žádný na festivalu Duhové divadlo v Písku
20 Čvn
20. 6. 2024    
Celý den
Mateřská škola
24 Čvn
24. 6. 2024 - 26. 6. 2024    
Celý den
Žáci XI. ročníku lycea
25 Čvn
25. 6. 2024    
17:00
co v rámci školního roku nacvičili žáci naší školy. Od 17 hodin v kině Metropol.
26 Čvn
26. 6. 2024    
16:30 - 20:00
Mateřská škola
27 Čvn
27. 6. 2024    
Celý den
12. ročník v rámci třídnického dne má výlet na Svatý Kopeček - Radíkov ( návštěva fortu)
27 Čvn
27. 6. 2024    
8:00 - 13:30
Zeměpis - XI. ročník lycea
28 Čvn
28. 6. 2024    
8:00 - 13:00
10. ročník v rámci výuky bude na Poděbradech
29 Čvn
29. 6. 2024 - 1. 9. 2024    
Celý den
Events on 28. 5. 2024
28 Kvě
28 Kvě 24
Events on 29. 5. 2024
29 Kvě
29 Kvě 24
Events on 1. 6. 2024
01 Čvn
Events on 3. 6. 2024
03 Čvn
3 Čvn 24
Events on 7. 6. 2024
07 Čvn
7 Čvn 24
Events on 10. 6. 2024
Events on 12. 6. 2024
12 Čvn
12 Čvn
Events on 20. 6. 2024
20 Čvn
Events on 24. 6. 2024
24 Čvn
24 Čvn 24
Events on 25. 6. 2024
25 Čvn
25 Čvn 24
Events on 26. 6. 2024
26 Čvn
Events on 27. 6. 2024
27 Čvn
27 Čvn
27 Čvn 24
Events on 28. 6. 2024
28 Čvn
28 Čvn 24
28 Čvn
28 Čvn 24
Events on 29. 6. 2024
29 Čvn
29 Čvn 24

Reference žáků

Helena Jašíčková
Helena Jašíčkovástudentka
Read More
„Waldorfská škola dává podle mě prostor rozvíjet se v mnoha směrech a učitel k vám přistupuje jako k člověku, který je mu roven, je vám partnerem a pomocníkem, nepovyšuje se, ale vede s vámi diskusi.“
Silvia Assenza
Silvia Assenzastudentka
Read More
„Když si vzpomenu na waldorf, tak se mi vybaví přátelské vztahy, dobrá energie a to, že jsem se vždycky do školy těšila.“
Johana Protivánková
Johana Protivánkovástudentka
Read More
„Známka je nějaké číslo, ze kterého se toho moc nedozvíte. Na waldorfu jsem díky slovnímu hodnocení přesně věděla, co mi jde a v čem konkrétně se mám ještě zlepšit.“
Michal Machytka
Michal Machytkastudent
Read More
„Na waldorfské škole nepřijímáte automaticky informace a názory učitelů, ale vytváříte si svůj vlastní náhled a názor na život a dění kolem, a umíte si za tím svým názorem stát a diskutovat o něm. To, že věci nemusí jít podle předem zadaného plánu tak, jak je učitelem předložen, ale tu cestu si člověk musí najít sám. To mě ta škola naučila. A teď na vysoké škole se mi to fakt hodí.“
Marie Machytková
Marie Machytkovástudentka
Read More
“Na waldorfské škole se mi nejvíce líbil přístup učitelů a také to, že je tam výuka hodně praktická, což pomáhá věcem mnohem lépe porozumět. Nejede se tam na jedničky a výkon, ale na to, aby to žáci skutečně pochopili.”
Štěpán Horák
Štěpán Horákstudent
Read More
„Na waldorfu se znáte velmi dobře s každým učitelem, věnují se vám individuálně, znají a řeší vaše problémy v jednotlivých předmětech i tak všeobecně. Hodně se mi líbila epochová výuka, kdy se člověk dvě hodiny intenzivně zaměřoval na ten daný předmět a mohl se více soustředit a všechno lépe pochopil a zapamatoval si toho mnohem víc.“
Matouš Groot
Matouš Grootstudent
Read More
„Waldorfské školství je unikátní v individuálním přístupu ke studentům, způsobem epochové výuky a tím, že se zde hodně pracuje s osobností studenta.“
Previous
Next
žáků MŠ
0
žáků ZŠ
0
žáků SŠ
0
žáků ZUŠ
0