• Mateřská škola

      Mateřská škola

Na Waldorfu se znáte velmi dobře s každým učitelem

Jaký byl přechod z waldorfského na klasické školství?
Přecházelo se mi dobře. Samozřejmě ve výuce je rozdíl, ale nijak podstatný v tom, že by mi to bránilo v nástupu na střední školu. Z pohledu učiva mi nechybělo nic, možná v matematice jsem něco doháněl, ale v něčem jsem byl zase naopak napřed.

V čem je podle tebe waldorfská škola unikátní?
Je pravda, že teď na střední škole se už učitelé nezaměřují tolik na jednotlivce, ale mluví více všeobecně ke třídě. Na Waldorfu vás každý učitel dobře znal a věnoval se vám individuálně. Tak v tom vidím asi největší rozdíl.

Jak jsi vnímal specifika waldorfské pedagogiky, více hudebky a výtvarky, epochová výuka apod., vyhovovalo ti to?
Já se hudbě věnuji už od školky, takže s tím jsem nikdy neměl problémy, ba naopak. Epochová výuka se mi líbila v tom, že to bylo intenzivní, dvě hodiny se zaměřovaly na jeden předmět několik dnů za sebou. Mozek se nemusel přeorganizovávat na jiný předmět a mohl se lépe koncentrovat. Klasická výuka, kdy máme každou hodinu jiný předmět je obtížnější, a ne až tak efektivní. Pro mě byla efektivnější epochová výuka.

Myslíš si, že je waldorfská škola pro každého?
Určitě, myslím si, že není problém, aby úplně kdokoliv chodil na waldorfskou školu, právě naopak.

Štěpán Horák
absolvent Waldorfské školy Olomouc, aktuálně student gymnázia Hejčín v Olomouci