• Mateřská škola

      Mateřská škola

Mateřská škola

Základní škola

Školní družina

Střední škola

Od dětství ke štěstí z.s.

Waldorfská iniciativa

Kontaktní údaje

Máte dotaz?

Kontakty

Jednatelka školy, statutární orgán

Ředitel základní školy, garant pedagogiky

Ředitelka střední školy, garant pedagogiky

Vedoucí družiny

Vedoucí učitelka MŠ

Vedoucí administrativního úseku

Vedoucí Školského poradenského pracoviště

Školní jídelna

Pověřenec pro ochranu osobních údajů