• Mateřská škola

      Mateřská škola

Ve školním roce 2021/2022 dětem nabízíme zájmové kroužky se spolupráci se zapsaným spolkem Od dětství ke štěstí. Přihlášení do kroužků probíhá formou přihlášky, která je k dispozici v MŠ. Platby za kroužek jsou vždy zpětně za čtvrtletí převodem z účtu za aktuálně odchozené hodiny. Cena jedné hodiny je 50,- Kč.

Kutilský kroužek – úterý, čtvrtek

Celý náš den doprovází básničky, říkanky a melodické písničky. Se zazněním první slabiky hned všichni ví, které činnosti právě nadešel čas.

Výsledkem této aktivity by neměl být pouze samotný výrobek, ale především rozvoj jemné i hrubé motoriky, schopnost koncentrace a získání pracovních návyků. Prostřednictvím keramiky lze děti nepřímo navrátit zpět k přírodě, vést k poznání, že hlína má neomezenou životnost, může se recyklovat a používat opakovaně.

  • práce s hlínou Sio-2 PLUS, která na vzduchu ztvrdne i bez výpalu a je vyrobena zásadně z přírodních jílů (podle evropské normy EN-71 / 3 a pravidel USA.
  • AP má tato hmota certifikaci jako netoxická), nečistoty na rukou a oblečení lze snadno vyčistit obyčejnou vodou.

Plavání

V případě zájmu rodičů umožňujeme vždy na jaře a na podzim dětem lekce předplavecké výuky v místním Aquaparku. Více informací v MŠ.

Lyžování

Od ledna je také možnost přihlásit děti na kurzy lyžování a to ve spolupráci s lyžařskou školou Rok s pohybem. Výuka probíhá v Hlubočkách.

education-1814187_640 (1)
divadlo (1)