• Mateřská škola

      Mateřská škola

Projekty

V současné době realizujeme tyto projekty:

Stavba školky pro šikulky

Školné

Číslo programu: 06

Název programu: Integrovaný regionální operační program 

Číslo výzvy: 06_18_110

Název výzvy: 88. Výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010123

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření kapacity mateřské školy s waldorfskou pedagogikou v Olomouci výstavbou nové budovy mateřské školy. Novostavbou získá waldorfská MŠ vlastní budovu pro 4 samostatná oddělení, každé po 25 dětech. Celková kapacita se tím zvýší na 100 dětí.

Šablony OPJAK

Cílem projektu je rozvoj vzdělávání na Waldorfské ZŠ a MŠ v Olomouci. Veškeré aktivity projektu přispívají k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a vzájemného sdílení zkušeností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003569