• Mateřská škola

      Mateřská škola

Projekty

V současné době realizujeme tyto projekty:

Šablony OPJAK

Cílem projektu je rozvoj vzdělávání na Waldorfské střední škole v Olomouci. Veškeré aktivity projektu přispívají k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003568

Doučování žáků škol

Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

Účelem dotace je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování.

Č. j.: MSMT-31956/2021-4

doucovani_letak-1