• Mateřská škola

      Mateřská škola

Náš tým

Vedení a kancelář školy

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Monika Machytková

Jednatelka společnosti, statutární orgán

Školské poradenské pracoviště

Bc. Kristina Jandová

1. třída, primární metodik prevence

Barbara Protivánková

konzultantka školy, metodická podpora pedagogů

PhDr. Anežka Janátová

školní psycholog

Mgr. Markéta Kabeláčová

vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně, speciální pedagožka a preventistka rizikového chování

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Třídní učitelé

Mgr. Nikola Dvořáčková

třídní učitel, tř.12, karierová poradkyně

Mgr. Přemysl Vaněk

třídní učitel, tř.10

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Oboroví učitelé

Bc. Jakub Ošťádal, MBA

Matematika

Marie Nováková

chemie

Mgr. Milan Mašát, Ph.D., MBA

čeština

Silva Kočířová

tělesná výchova

Mgr. Francisco García

španělština

Mgr. Nikola Dvořáčková

třídní učitel, tř.12, karierová poradkyně

Mgr. Eliška Beránková

matematika

Mgr. Klára Němcová

čeština

Mgr. Martin Pospíšil

ekonomie

Mgr. Zuzana Neubauerová

Angličtina

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Školní jídelna

Kateřina Přikrylová

pomocná kuchařka

Iveta Korytarová

pomocná kuchařka

Jitka Pavlová

kuchařka

Jaroslav Hradil

kuchař

Jana Surynková

vedoucí školní jídelny