Náš tým

Vedení a kancelář školy

Ilona Štěpánová

personalistka

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Monika Machytková

Jednatelka společnosti, statutární orgán

Školské poradenské pracoviště

Barbara Protivánková

konzultantka školy, metodická podpora pedagogů

PhDr. Anežka Janátová

školní psycholog

Mgr. Markéta Kabeláčová

vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně, speciální pedagožka a preventistka rizikového chování

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Ostatní pedagogové

Hana Čučková

Učitelé

Mgr. Martin Pospíšil

Mgr. Zuzana Neubauerová

Mgr. Lukáš Sochor

Mgr. Karolína Pazderová

angličtina, přírodověda, chemie

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Školní jídelna

Iveta Korytarová

kuchařka

Jitka Pavlová

kuchařka

Matouš Groot

administrace strávníků

Jana Surynková

vedoucí školní jídelny