• Mateřská škola

      Mateřská škola

Kroužky

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Nabídku uměleckých aktivit pokryje ZUŠ Fantazie, která bude působit přímo v prostorách školy. Informace o fungování kroužků Vám poskytne vychovatelka Andrea Smýkalová.

Více informací

Fuseka

Zkušený lektor v oblasti výuky karate a Fuseka, nabízí dětem možnost získat základy sebeobrany, dobré fyzické kondice a sebeovládání. Mimo poplatek za běžnou výuku se platí jednorázový, registrační poplatek klubu Fuseka v hodnotě 2000,- KČ, platný na jeden kalendářní rok. Tento poplatek se hradí prostřednictvím lektora, není součástí školních plateb. Kroužek je vhodný pro žáky prvního stupně.

Šachy

Na doporučení rodiče žákyně naší školy se nám podařilo získat zkušenou lektorku paní Petru Sochorovou. Pro příští školní rok nabízíme zatím dva termíny výuky, ale pokud by zájem přerostl kapacitní možnosti, budeme se snažit nabídnout i další termín.

Taneční kroužek

Kroužek se zaměří na základy taneční pohybové průpravy moderních tanců, povede žáky k rozvoji individuálního tanečního projevu i spolupráci při skupinovém tanci. Tanečníci si vyzkouší různé styly jako např. contemporary (výrazový tanec), street dance, zumbu.

Budou se učit koordinaci celého těla v rytmice hudby a rozvíjet svou pohybovou paměť. Tančit budeme především pro radost.

D44798E0-936F-470D-98E0-C98CF46BCC80

Kung Fu

Slovy velmistra: „Kung Fu dává člověku nejenom sílu a obratnost, ale učí ho také trpělivosti, radosti z pohybu a vědomí vlastních možností. Jde tady především o zdraví těla a ducha.“ Lam Chun Fai

Trénink bude zaměřen na sebeobranu, v první základní Kng Fu sestavě stylu Hung Gar. Děti se budou učit základní údery, bloky a kopy. Nedílnou součástí je i respekt k instruktorovi, spolužákům a sobě, tradice a historie stylu.

V létě bude možnost účastnit se 5 – denního semináře vedeného mistrem naší školy. Lektorka zde bude jako pomocný instruktor a povede hodiny AJ zážitkovou formou.

Život na statku

Pobyt na statku umožňuje dětem poznat život domácích zvířat zblízka. Májí možnost zažít jaké je starat se o zvířata za každého počasí po celý školní rok. Konkrétně mají na starost koně, krávu, králíky a slepice. Zvířatům musí vyčistit chlév, zkontrolovat, jestli jsou v pořádku a nakrmit je.

V průběhu roku sledují život u rybníka.

Na farmě se pěstují i různé plodiny. Jak běží rok, tak na podzim na zahrádce sklízí brambory, zeleninu. Přes zimu si vyzkoušejí různé práce např. sekání dřeva, drobné opravy a ruční práce. Na jaře si zahrádku zase osází a budou se o ni až do června starat a postupně ji sklízet. Veškeré činnosti budou uzpůsobeny věku a možnostem žáků.

Lektorka si žáky vyzvedne ve škole a společně odjíždějí autobusem MHD na farmu. Rodiče si děti vyzvedávají na farmě.