Kroužky

Kroužky ve školním roce 2020/2021

Nabídku uměleckých aktivit pokryje ZUŠ Fantazie, která bude působit přímo v prostorách školy. Informace o fungování kroužků Vám poskytne vychovatelka Andrea Smýkalová.

Sportovní kroužek

Kroužek zaměřený na všestranný pohybový rozvoj žáků. Především formou pohybových her bude v dětech rozvíjen kladný vztah k fyzickým aktivitám, podporována schopnost spolupracovat s vrstevníky i porozumět vlastnímu tělu. Kroužek je vhodný zejména pro žáky 1. až 3. třídy.

Život na statku

Kroužek probíhá na rodinném statku v Olomouci na Lazcích, kde je dobrá dostupnost MHD. Lektorka kroužku děti vyzvedne ve škole a společně pojedou na statek, po skončení kroužku si rodiče vyzvednou děti na Lazcích. Mimo koní zde majitelé chovají ovce a další drobná domácí zvířata. Kromě péče o zvířata, je v plánu založit s dětmi malou zahrádku, kde si budou moct vypěstovat vlastní rostlinky. Kroužek vedou manželé Sedlákovi, rodiče žáka naší školy. Kroužek není vhodný pro žáky I. ročníku.

Fuseka

Zkušený lektor v oblasti výuky karate a Fuseka, nabízí dětem možnost získat základy sebeobrany, dobré fyzické kondice a sebeovládání. Mimo poplatek za běžnou výuku se platí jednorázový, registrační poplatek klubu Fuseka v hodnotě 2000,- KČ, platný na jeden kalendářní rok. Tento poplatek se hradí prostřednictvím lektora, není součástí školních plateb. Kroužek je vhodný pro žáky prvního stupně.
Fuseka (2) (1)

Šachy

Na doporučení rodiče nové žákyně naší školy se nám podařilo získat zkušenou lektorku paní Petru Sochorovou. O hraní šachů mají žáci dlouhodobý zájem a tak doufám, že se nám podaří navázat trvalou spolupráci a v příštím roce nabídnout více termínů, které pokryjí i zájem žáků druhého stupně.

Malý alchymista

Cílem našeho nového vědeckého kroužku je ukázat malým badatelům jednoduché chemické pokusy, které děti zaujmou a namotivují k budoucímu vzdělávání v oblasti přírodovědných předmětů. Pomocí vlastních prožitků doplněných srozumitelnými komentáři budou žáci schopni, mnohem lépe, vstřebat nové informace o chemické podstatě světa kolem nás. Realizované pokusy jsou voleny tak, aby odpovídaly schopnostem dětí prvního stupně a zároveň rozvíjely jemnou motoriku a soustředění. Zvolené chemikálie i pokusy jsou bezpečné a žáci se tak mohou inspirovat a realizovat experimenty i v domácích podmínkách. Lektorka je vyučující chemie na druhém stupni a střední škole. Kroužek není vhodný pro žáky I. ročníku.