• Mateřská škola

      Mateřská škola

Nabídka kroužků v novém školním roce

Září 2021

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2021/22

Vážení rodiče,

 v následujícím textu naleznete upřesněný rozvrh kroužků pro školní rok 2021/2022 včetně termínu zahájení.

Cena je stanovena na základě reálných nákladů. V každém pololetí budeme realizovat 15 lekcí. Pevným stanovením počtu lekcí se snažíme předejít nesrovnalostem v placení, v případě nepřítomnosti lektora nebo odpadnutí lekce z důvodu státních svátků apod. Platba za kroužek bude prováděna prostřednictvím faktury pololetně, faktura Vám přijde e-mailem.

Děti přihlašujte prostřednictvím e-mailu: a.smykalova@waldorf-olomouc.cz.  Na každý e-mail odpovím a potvrdím zapsání dítěte do kroužku. Do textu uveďte: jméno dítěte, třídu a název kroužku. V případě přesažení kapacity budou žáci přihlašování postupně dle data doručení přihlášky. U kroužků, kde činnost navazuje, mají přednost žáci již zapsaní. Případné dotazy ráda zodpovím na telefonním čísle: 775 755 013.

Nabídku uměleckých aktivit pokryje ZUŠ Fantazie, která bude působit přímo v prostorách školy. Podmínky pro přijetí žáků a další informace naleznete na jejich webových stránkách: http://zus-fantazie.cz/.

Fuseka
Lektor kroužku: Kamil Moučka
Délka jedné lekce: 90 minut
Minimální počet dětí: 10 Maximální počet dětí: 25
Cena: 900,- KČ/pololetí
Pátek: 13:15 – 14:45
První lekce: 18. 9. 2021

Zkušený lektor v oblasti výuky karate a Fuseka, nabízí dětem možnost získat základy sebeobrany, dobré fyzické kondice a sebeovládání. Mimo poplatek za běžnou výuku se platí jednorázový, registrační poplatek klubu Fuseka v hodnotě 2000,- KČ, platný na jeden kalendářní rok. Tento poplatek se hradí prostřednictvím lektora, není součástí školních plateb. Kroužek je vhodný pro žáky prvního stupně.

Sportovní kroužek
Lektor kroužku: Mgr. Denisa Chládková
Délka jedné lekce: 45 minut
Minimální počet dětí: 12 Maximální počet dětí: 20
Cena: 700,- KČ/pololetí
Pondělí: 13:45 – 14:30
První lekce: 13. 9. 2021

Kroužek zaměřený na všestranný pohybový rozvoj žáků. Především formou pohybových her bude v dětech rozvíjen kladný vztah k fyzickým aktivitám, podporována schopnost spolupracovat s vrstevníky i porozumět vlastnímu tělu. Kroužek je vhodný zejména pro žáky 1. až 3. třídy.

Život na statku
Lektor kroužku: Mgr. Marie Sedláková
Délka jedné lekce: 90 minut
Minimální počet dětí: 8 Maximální počet dětí: 10
Cena: 2400,-kč/pololetí
Čtvrtek: 14:45 – 16:40. Reálná činnost kroužku je 90 minut + čas potřebný na přepravu dětí.
První lekce: 16. 9. 2021

Kroužek probíhá na rodinném statku v Olomouci na Lazcích, kde je dobrá dostupnost MHD. Lektorka kroužku děti vyzvedne ve škole a společně pojedou na statek, po skončení kroužku si rodiče vyzvednou děti na Lazcích. Mimo koní zde majitelé chovají ovce a další drobná domácí zvířata. Kromě péče o zvířata, je v plánu založit s dětmi malou zahrádku, kde si budou moct vypěstovat vlastní rostlinky. Kroužek vedou manželé Sedlákovi, rodiče žáka naší školy. Kroužek není vhodný pro žáky I. ročníku.

Žonglování
Lektor kroužku: Robin Coufal
Délka jedné lekce: 60 minut
Minimální počet dětí: 8 Maximální počet dětí: 10
Cena: 800,- Kč/pololetí
Předpokládaný termín středa 15:00 – 16:00, lektor zatím nezná svůj rozvrh
Předpokládaná první lekce: 15. 9. 2021

Bývalý žák naší školy se kejklířem snad již narodil. Jeho zájem o umění žonglovat a rozvíjet se v této oblasti přerostl v celoživotního koníčka. Své zkušenosti teď bude předávat i žákům prvního stupně. Při nácviku žonglování si děti nenásilnou formou nenápadně procvičí vůli, zdatnost, koordinaci levé a pravé hemisféry i spolupráci s kamarády. Kroužek je vhodný pro žáky prvního stupně.
Malý alchymista
Lektor kroužku: Mgr. Karolína Frainšicová
Délka jedné lekce: 60 minut
Minimální počet dětí: 8 Maximální počet dětí: 15
Cena: 800,- Kč/pololetí
Úterý: 15:00 – 16:00
První lekce: 21. 9. 2021

Cílem našeho nového vědeckého kroužku je ukázat malým badatelům jednoduché chemické pokusy, které děti zaujmou a namotivují k budoucímu vzdělávání v oblasti přírodovědných předmětů. Pomocí vlastních prožitků doplněných srozumitelnými komentáři budou žáci schopni, mnohem lépe, vstřebat nové informace o chemické podstatě světa kolem nás. Realizované pokusy jsou voleny tak, aby odpovídaly schopnostem dětí prvního stupně a zároveň rozvíjely jemnou motoriku a soustředění. Zvolené chemikálie i pokusy jsou bezpečné a žáci se tak mohou inspirovat a realizovat experimenty i v domácích podmínkách. Lektorka je vyučující chemie na druhém stupni a střední škole. Kroužek není vhodný pro žáky I. ročníku.