Konzultační hodiny

Vedení školy

Monika Machytková

ředitelka společnosti, statutární orgán

Ing. Iveta Rehušová

Projektová manažerka a školní asistentka

Ilona Štěpánová

Personalistka

Bc. František Smékal

ředitel školy, garant pedagogiky, fyzika, angličtina, hudební výchova

Třídní učitelé

Mgr. Silvie Latioková

4. třída

Mgr. Lucie Mrkvicová

8. třída

Mgr. Kamila Zejdová

1. třída

Mgr. Jana Odevzdaná

9. třída

Mgr. Jan Horváth

5. třída

Mgr. Hana Svobodová

6. třída

Mgr. Gabriela Mikešová

7. třída

Mgr. Eva Fuhrmannová

3. třída

Mgr. Denisa Chládková

2. třída

Oboroví učitelé

Mgr. Veronika Vitoulová

čeština, hudební výchova, umělecká tvorba, dějiny umění

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Mgr. Kristina Jandová

matematika, informatika

Mgr. Karolína Pazderová

angličtina, přírodověda, chemie

Mgr. Hana Hradilová

angličtina, španělština, eurytmie

Mgr. Barbora Stojan Švédová

čeština, hudební výchova

Bc. František Smékal

ředitel školy, garant pedagogiky, fyzika, angličtina, hudební výchova

Školské poradenské pracoviště

PhDr. Anežka Janátová

školní psycholog

Mgr. Markéta Bařinová

vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně, speciální pedagožka a preventistka rizikového chování

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Barbara Protivánková

konzultantka školy, metodická podpora pedagogů

Ostatní pedagogičtí pracovníci

Petra Žižlavská

vychovatelka, asistentka pedagoga

Pavlína Hutečková

asistentka pedagoga

Johanka Protivánková

vychovatelka, asistentka pedagoga

Iva Nováková

asistentka pedagoga

Bc. Kristína Jandová

speciální pedagožka