Kariérní poradce

Kariérní poradce ve škole zajišťuje zejména tyto aktivity:

  • Spolupráce s pedagogickými pracovníky školy v oblasti směřování žáků na přípravu povolání
  • Informování rodičů o aktuálním průběhu přijímacích zkoušek, včetně rodičů žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
  • Poskytovat kariérní poradenství žákům i jejich zákonným zástupcům
  • Spolupracovat s úřadem práce
  • Organizovat besedy a aktivity spojené s kariérním poradenstvím
  • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Kariérní poradce

Mgr. Lucie Jurášová
l.jurasova(at)waldorf-olomouc.cz

Konzultační hodiny:

středa 13:40 – 14:25 hod (po předchozí domluvě)

lucka2-e1654762161283 (1)