• Mateřská škola

      Mateřská škola

Kariérní poradce

Kariérní poradce ve škole zajišťuje zejména tyto aktivity:

  • Spolupráce s pedagogickými pracovníky školy v oblasti směřování žáků na přípravu povolání
  • Informování rodičů o aktuálním průběhu přijímacích zkoušek, včetně rodičů žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
  • Poskytovat kariérní poradenství žákům i jejich zákonným zástupcům
  • Spolupracovat s úřadem práce
  • Organizovat besedy a aktivity spojené s kariérním poradenstvím
  • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Kariérní poradce

Mgr. Nikola Dvořáčková

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě