• Mateřská škola

   Mateřská škola

Školní psycholog

Zkušená psycholožka paní Anežka Janátová navštěvuje školu pouze externě, svůj pobyt zde ale maximálně využívá k plnění zejména k těmto aktivitám:

 • Vede individuální případovou práci se žáky v osobních problémech
 • Vede skupinovou a komunitní práci s dětmi
 • Koordinuje preventivní práci ve třídě
 • Podporuje spolupráci pedagogů a žáků
 • Zajišťuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Konzultuje se zákonnými zástupci výukové a výchovné problémy žáků
 • Poskytuje metodickou pomoc třídním učitelům, pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním
 • Pořádá přednášky a besedy pro rodiče i širší veřejnost
 • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Školní psycholog

PhDr. Anežka Janátová

Konzultační hodiny:

Na základě elektronické korespondence.