• Mateřská škola

      Mateřská škola

Užitečné kontakty a odkazy

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje
Poskytují poradenské služby v oblasti vzdělávání a výchovy dětem, mládeži, rodičům i pedagogům. Konkrétně se zaměřují na zjišťování specifických poruch učení, vyšetření profesní orientaci, metodickou podporu škol a podobně. SPC své poradenské služby zaměřuje na žáky s tělesným postižením. Jak postupovat při objednání, kde poradna sídlí a další aktuální informace, naleznete na webových stránkách: www.pppaspc-ok.cz

Pomáhá v oblastech prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Jako jedno z mála sdružení se v Olomouci věnuje mediační činností v rodině (Rodinné centrum U Mloka). Podrobné informace o činnosti naleznete na stránkách: www.p-centrum.cz.

Nabízí bezplatné telefonické konzultace pro děti, mládež a studenty do 26 let.
Podrobné informace o službě naleznete na webu: www.linkabezpeci.cz
Kontakt v případě řešení problému: 116 111

Svou činnost zaměřuje především na bezpečnost dětí v online prostředí, vzdělávání, výzkum a intervenci. Projekt je cílen především na děti, rodiče a učitele. Na webových stránkách www.e-bezpeci.cz naleznete mnoho informací i materiálů ke stažení.

Seznam kontaktů na dětské psychology s tzv. dobrou praxí, které doporučuje PPP Olomouc je k dispozici u metodika prevence: k.jandova@waldorf-olomouc.cz.

Státem zřizovaný orgán dbá především na právní ochranu dětí v nejrůznějších životních situacích.
Podrobný popis činnosti a aktuální informace naleznete na webu www.ospod.cz nebo přímo na stránkách olomouckého magistrátu – odbor sociálních věcí www.olomouc.eu.