Náš tým

Vedení a kancelář školy

Monika Machytková

Jednatelka společnosti, statutární orgán

Ing. Iveta Rehušová

Správce budovy

Bc. František Smékal

ředitel školy, garant pedagogiky, fyzika, angličtina, hudební výchova

Ilona Štěpánová

Personalistka

Školské poradenské pracoviště

Barbara Protivánková

konzultantka školy, metodická podpora pedagogů

PhDr. Anežka Janátová

školní psycholog

Mgr. Markéta Bařinová

vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně, speciální pedagožka a preventistka rizikového chování

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Třídní učitelé

Mgr. Jana Odevzdaná

9. třída

Mgr. Lucie Mrkvicová

8. třída

Mgr. Gabriela Mikešová

7. třída

Mgr. Hana Svobodová

6. třída

Mgr. Jan Horváth

5. třída

Mgr. Silvie Latioková

4. třída

Mgr. Eva Fuhrmannová

3. třída

Mgr. Denisa Chládková

2. třída

Mgr. Kamila Zejdová

1. třída

Oboroví učitelé

Mgr. Barbora Stojan Švédová

čeština, hudební výchova

Mgr. Kristina Jandová

matematika, informatika

Mgr. Veronika Vitoulová

čeština, hudební výchova, umělecká tvorba, dějiny umění

Mgr. Hana Hradilová

angličtina, španělština, eurytmie

Bc. František Smékal

ředitel školy, garant pedagogiky, fyzika, angličtina, hudební výchova

Mgr. Karolína Pazderová

angličtina, přírodověda, chemie

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Školní družina a školní klub

Petra Žižlavská

vychovatelka, asistentka pedagoga

Johanka Protivánková

vychovatelka, asistentka pedagoga

Andrea Smýkalová

vychovatelka

Bc. Veronika Ševčíková

vedoucí školní družiny a školního klubu

Ostatní pedagogičtí pracovníci

Bc. Kristína Jandová

speciální pedagožka

Pavlína Hutečková

asistentka pedagoga

Iva Nováková

asistentka pedagoga

Petra Žižlavská

vychovatelka, asistentka pedagoga

Johanka Protivánková

vychovatelka, asistentka pedagoga

Školní jídelna

Iveta Korytarová

kuchařka

Jitka Pavlová

kuchařka

Matouš Groot

administrace strávníků

Jana Surynková

vedoucí školní jídelny