Náš tým

Vedení

Monika Machytková

Jednatelka společnosti, statutární orgán

Bc. František Smékal

ředitel školy, garant pedagogiky, fyzika, angličtina, hudební výchova

Kancelář a správa budovy

Ilona Štěpánová

personalistka

Oldřiška Obrtlíková

správa budovy

Tomáš Váňa

školník

Školské poradenské pracoviště

Mgr. Markéta Kabeláčová

vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně, speciální pedagožka a preventistka rizikového chování

Barbara Protivánková

konzultantka školy, metodická podpora pedagogů

PhDr. Anežka Janátová

školní psycholog

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Třídní učitelé

Mgr. Lucie Mrkvicová

9. třída

Mgr. Gabriela Mikešová

8. třída

Mgr. Tomáš Morávek

7. třída

Mgr. Jan Horváth

6. třída

Mgr. Silvie Latioková

5. třída

Mgr. Eva Fuhrmannová

4. třída

Mgr. Denisa Chládková

3. třída

Mgr. Blanka Mráčková

2. třída

Mgr. Kristina Jandová

1. třída

Oboroví učitelé

Mgr. Eliška Beránková

matematika

Mgr. Klára Němcová

čeština

Mgr. Barbora Stojan Švédová

čeština, hudební výchova

Mgr. Hana Hradilová

angličtina, španělština, eurytmie

Bc. František Smékal

ředitel školy, garant pedagogiky, fyzika, angličtina, hudební výchova

Mgr. Karolína Pazderová

angličtina, přírodověda, chemie

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Školní družina a školní klub

Mgr. Šárka Killarová

vedoucí školní družiny a školního klubu

Bc. Michaela Čáslavová

vychovatelka, asistentka pedagoga

Magdaléna Kotyzová

vychovatelka, asistentka pedagoga

Petra Žižlavská

vychovatelka, asistentka pedagoga

Ostatní pedagogičtí pracovníci

Bc. Terezie Kovářová

asistentka pedagoga

Bc. Magda Mikulicová

asistentka pedagoga

Tereza Jedličková

asistentka pedagoga

Radka Krohmerová

asistentka pedagoga

Michaela Šurelová

asistentka pedagoga

Magdaléna Kotyzová

vychovatelka, asistentka pedagoga

Iva Nováková

asistentka pedagoga

Petra Žižlavská

vychovatelka, asistentka pedagoga

Školní jídelna

Iveta Korytarová

kuchařka

Jitka Pavlová

kuchařka

Matouš Groot

administrace strávníků

Jana Surynková

vedoucí školní jídelny