• Mateřská škola

      Mateřská škola

Náš tým

Vedení

Monika Machytková

Jednatelka společnosti, statutární orgán

Bc. František Smékal

ředitel školy, garant pedagogiky, fyzika, angličtina, hudební výchova, 9.třída

Kancelář a správa budovy

Oldřiška Obrtlíková

správa budovy

Tomáš Váňa

školník

Petr Obrtlík

administrativní pracovník

Školské poradenské pracoviště

Mgr. Markéta Kabeláčová

vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně, speciální pedagožka a preventistka rizikového chování

Barbara Protivánková

konzultantka školy, metodická podpora pedagogů

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

PhDr. Anežka Janátová

školní psycholog

Třídní učitelé

Mgr. Jan Horváth

6. třída

Mgr. Gabriela Mikešová

8. třída

Bc. František Smékal

ředitel školy, garant pedagogiky, fyzika, angličtina, hudební výchova, 9.třída

Mgr. Rostislav Drábek

2. třída

Bc. Kristina Jandová

1. třída, primární metodik prevence

Mgr. Eva Fuhrmannová

4. třída

Mgr. Tomáš Morávek

7. třída

Mgr. Silvie Latioková

5. třída

Mgr. Denisa Chládková

3. třída

Oboroví učitelé

Mgr. Dalimila Maláníková

angličtina

Tomas Jakub Hamilton

učitel ZŠ

Mgr. Eliška Beránková

matematika

Mgr. Klára Němcová

čeština

Mgr. Barbora Stojan Švédová

čeština, hudební výchova

Mgr. Hana Hradilová

angličtina, španělština, eurytmie

Bc. František Smékal

ředitel školy, garant pedagogiky, fyzika, angličtina, hudební výchova, 9.třída

Mgr. Lucie Jurášová

ředitelka školy, garantka pedagogiky, kariérová poradkyně, španělština

Školní družina a školní klub

Šárka Killarová

vedoucí školní družiny a školního klubu

Anežka Šťastná

vychovatelka, asistentka pedagoga

Petra Žižlavská

vychovatelka, asistentka pedagoga

Ilona Štěpánová

pedagogický pracovník – vychovatelka

Ostatní pedagogičtí pracovníci

Aneta Pazderová

Asistentka pedagoga

Zdena Nováková

asistetnka pedagoga

Bc. Kateřina Dostálová

asistentka pedagoga

Nikol Adamcová

asistentka pedagoga

Tereza Jedličková

asistentka pedagoga

Radka Krohmerová

asistentka pedagoga

Kamila Stejskalová

asistentka pedagoga

Ing. Filip Zaoral

asistent pedagoga

Ivana Nováková

asistentka pedagoga

Školní jídelna

Kateřina Přikrylová

pomocná kuchařka

Iveta Korytarová

pomocná kuchařka

Jitka Pavlová

kuchařka

Jaroslav Hradil

kuchař

Jana Surynková

vedoucí školní jídelny