• Mateřská škola

      Mateřská škola

Náš tým

Vedení a kancelář školy

Monika Machytková

Jednatelka společnosti, statutární orgán

MgA. Bc. Romana Hadová

Ředitelka školy

Bc. Veronika Poppeová, DiS.

Zástupce ředitele

Hudební obor

Hudební teorie

Tomáš Vyšinka

Eliška Bröcklová

Hra na klavír

Bc. Veronika Poppeová, DiS.

Tomáš Vyšinka

BcA. František Tomek, DiS.

Kristýna Johnová, DiS.

Hra na violoncello

Mgr. Barbora Stojan Švédová

Hra na housle

MgA. David Mimra

Hra na kytaru

Tomáš Vyšinka

Michal Jurička, DiS.

Monika Čočková

Hra na dechové nástroje

Jan Komínek, DiS.

Zobcová flétna, klarinet, saxofon

Monika Čočková

Zobcová flétna

Hra na bicí nástroje

Václav Lexman

Sólový zpěv

Eliška Bröcklová

BcA. František Tomek, DiS.

Mgr. Ester Gattnarová

MgA. Bc. Romana Hadová

Michal Jurička, DiS.

Výtvarný obor

Bc. Tereza Dehnerová

Dramatický obor

Mgr. Hana Hradilová